İnternet Ve Mobil Pazarlama Deneme Sınavı Sorusu #605296

Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri  Mobil Ticaret Değer Zinciri içerisinde yer alan içerik unsurun aşamalarındandır?

I-Içerik Yaratımı

II-Mobil Aktarım

III-Pazar Yapma

IV-Içerik Paketleme


I, II

II,IV

I,II,III

I,III,IV

I,II,III,IV


Yanıt Açıklaması:

Mobil Ticaret Değer Zincirindeki içerik unsuru aşamaları sırası ile İçerik yaratımı, İçerik Paketleme, Pazar Yapma aşamalarıdır. Mobil aktarım Alt yapı ve hizmetler unsurunun bir aşamasıdır. 

Yorumlar
  • 0 Yorum