İnternet Ve Mobil Pazarlama Deneme Sınavı Sorusu #605348

Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri Mobil ticaretin daha yüksek risk algısı olmasının gerekçelerindendir?

I-Sınırlı ürün bilgisi toplama

II-Genel olarak düşük kullanıcı arayüz ve kullanışlılık

III-Yeni dağıtım kanalı olma

IV-Mobil internet kullanımının geçişli doğası


I,III

I,II

II,IV

I,II

I,II,III,IV


Yanıt Açıklaması:

Sınırlı ürün bilgisi toplama ve Yeni dağıtım kanalı olma gerekçelerindendir.

Yorumlar
  • 0 Yorum