İnternet Ve Mobil Pazarlama Deneme Sınavı Sorusu #783644

"...................., tüketicilerin hafızasında tutulan marka bağlantılı çağrışımlar kümesine işaret eder." ifadesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi uygundur?


Marka imajı

Satış tutundurma

Marka farkındalığı oluşturma

Marka sadakatini geliştirme

Mobil ağızdan ağıza iletişim


Yanıt Açıklaması:

Marka imajı, tüketicilerin hafızasında tutulan marka bağlantılı çağrışımlar kümesine işaret eder.

Yorumlar
  • 0 Yorum