İnternet Ve Mobil Pazarlama Deneme Sınavı Sorusu #605044

I-Aynı anda çok yerde olma

II-Kolay ve hızlı erişim

III-Gezinme, bilgi toplama ve kompleks etkileşimler yapma zorluğu

IV-Daha yüksek risk algısı

Yukarıdakilerden hangileri m-ticaretin e-ticarete göre avantajlarındandır?


I ve II

II ve III

I ve IV

III ve IV

I ve III


Yanıt Açıklaması:

Soruda verilen numaralı cümlelerden I ve II m-ticaretin e-ticarete göre avantajları iken III ve IV dezavantajlarıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum