İnternet Ve Mobil Pazarlama Deneme Sınavı Sorusu #603852

Aşağıdakilerden hangisi Green ve Haddon’a göre bir teknolojinin anlamlandırılmasında sorulması gereken sorulardan değildir?


Söz konusu teknoloji nasıl üretilmiş?

Söz konusu teknoloji nasıl tüketiliyor?

Söz konusu teknoloji nasıl düzenleniyor?

Söz konusu teknoloji nasıl algılanıyor?

Söz konusu teknoloji nasıl geliştiriliyor?


Yanıt Açıklaması:

Green ve Haddon teknolojinin anlamlandırılmasında o teknolojiyi geliştirme konusunda çalışma yapmamıştır.

Yorumlar
  • 0 Yorum