İnternet Ve Mobil Pazarlama Ara 7. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

En temelde siber kültürü kültürel pratikler ve yaşam tarzları açısından değerlendiren yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?


Ütopik yaklaşım

Antropolojik yaklaşım

Enformasyonel yaklaşım

Epistomolojik yaklaşım

Ekolojik yaklaşım


2.Soru

I-Geniş hacimII-Hızlıca bir kullanıcı tabanı oluşturma için iyidirIII-Formattaki tekliflerde ve fiyatlandırmada esneklik Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri Gösterim/Banner reklamların artılarındandır?


Yalnız I

Yalnız II

II,III

I,III

I,II,III


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi William Gibson’un Neuromancer adlı kitabında siber uzayı tanımladığı ifadelerden değildir?


Her ulusta matematik kavramları öğretilmekte olan çocuklarca deneyimlenen uzlaşımsal bir halüsinasyondur.

Zihnin boşluğunda uzanan ışık çizgileridir.

Sayısız gezegenin olduğu bir boşluktur.

Bilgisayarların veri bankalarından soyutlanan verilerin grafik sunumudur.

Düşünceye sığmayacak bir karmaşıklıktır.


4.Soru

Özendirilme mobil reklam formatı hangi satın alma modelinde bulunmaz?


CPM

CPC

CPI

CPA

CPV


5.Soru

Özendirilme mobil reklam formatı hangi satın alma modelinde bulunmaz?


CPM

CPC

CPI

CPA

CPV


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi mobil pazarlamanın hedeflerinden biri değildir?


Marka farkındalığı oluşturma

Satış tutundurma 

Marka sadakatini geliştirme

Personel devir hızını azaltma

Müşteri veri tabanı oluşturma 


7.Soru

Mobil pazarlama amaçları için kullanılan aygıtlar kaç kategoride toplanabilir?


1

2

3

4

5


8.Soru

. “………………... , farklı şirketler çeşitli müşterilerine hesabındaki para harcandığı ve borçlandırarak her zaman ücretlerin tahsil edildiği ön ödemeli hesaplar oluşturmalarına izin vermeye başlamıştır. Bu mobil ödeme seçeneği hesap sahiplerinin harcamalarını izlemek ve aşırı giderlerden kaçınarak hizmetin aşırı kullanımının ücretini önlemeye imkân vermektedir. "  Boşluğu uygun olan secenekle doldurun. 


Tam mobil işlemleri

İstemli mobil ödeme

Ön ödeme

Yakınlık tabanlı mobil ödeme ile tam geleneksel işlemler

Kredi kartlarına bağlı olan kullanıcı hesapları


9.Soru

I-Gösterim/Banner reklamlar

II-Özendirilme

III-Uygulama fragmanları/Mobil videolar

IV-Gerçek zamanlı teklif

Yukarıda verilenlerden hangileri mobil reklam formatlarındandır?


I ve II

II ve III

I, II ve III

II, III ve IV

I, II, III ve IV


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Green ve Haddon’a göre bir teknolojinin anlamlandırılmasında sorulması gereken sorulardan değildir?


Söz konusu teknoloji nasıl üretilmiş?

Söz konusu teknoloji nasıl tüketiliyor?

Söz konusu teknoloji nasıl düzenleniyor?

Söz konusu teknoloji nasıl algılanıyor?

Söz konusu teknoloji nasıl geliştiriliyor?


11.Soru

“Günlük olarak milyonlarca kayıtlı operatör ve her ulusta matematik kavramları öğretilmekte olan çocuklarca deneyimlenen uzlaşımsal bir halüsinasyondur. İnsan sistemindeki her bilgisayarın veri bankalarından soyutlanan verilerin bir grafik sunumudur. Düşünceye sığmayacak bir karmaşıklıktır. Zihnin boşluğunda uzanan ışık çizgileri, veri kümeleridir. Yanıp sönen şehir ışıkları gibi.”  Tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Siber

Sibernetik

Siberuzay

Siberkültür

Siberağ


12.Soru

Dünya genelinde e-ticaret işlemlerinin mobil ticaretin payı yüzde kaçtır. 


%34

%40

%35

%41

%49


13.Soru

I-ErişimII-Anlık olmaIII-Alakalı olma Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri mobil reklamın geleneksel online reklamdan üstün olduğu avantajlardandır?


Yalnız I

Yalnız III

I,II

I, III

I,II,III


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi mobil reklam yoluyla müşterilerden bir yanıt ortaya çıkarmanın yollarından biri değildir?


Arama için tıklama

SMS’e dahil olma

Konum bulma

Özendirilme

İçerik indirme


15.Soru

Kablo kullanımı olmaksızın bir mesafeden bir cihazdan başkasına bilgi aktarımını  aşağıdakilerden hangisi gösterir?


Bluetooth

Wi-Fi

GPS

NFC

WAP


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri Makro ödemelerdendir?

 I-Ön-ödeme

II-İstemli Mobil Ödeme

III-Tam mobil Web İşlemleri

IV-Doğrudan Operatör Faturalama


I,II

II,IV

I,III

I,II,III

I,II,III,IV


17.Soru

Bilinen dünyayı anlamlandırmak, bazı şeylere değer verip bazılarına vermemek, bazı yetenekleri daha fazla geliştirmek teknolojide gömülü bu ideolojik yanlılıklarca gerçekleştirilebilir. Aşağıdakilerden hangi ünlü kuramcının “araç mesajdır” sözü bu yönde anlaşılabilir?


Karl Marx

Theodor Adorno

Max Horkheimer

Marshall McLuhan

Herbert Marcuse


18.Soru

Belirli bir dönem boyuncabir reklamı en az bir defa gören tekil bireylerin sayısı aşağıdakilerden hangisidir?


İzleme

Dönüştürme

Anlık olma

Alakalı olma

Erişim


19.Soru

Sibernetik kelimesi ise ilk kez Norbert Wiener tarafından kaç yılında kullanılmıştır? 


1951

1952

1953

1954

1955


20.Soru

Aygıtları bağlamak için bir kısa mesafe kablosuz aktarım protokolüne ne ad verilir?


Ortak kısa kod

Bluetooth

Multimedya Mesaj Servisi

Coğrafi hedefleme

Kablosuz Uygulama Protokolü