İnternet Ve Mobil Pazarlama Deneme Sınavı Sorusu #764211

En temelde siber kültürü kültürel pratikler ve yaşam tarzları açısından değerlendiren yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?


Ütopik yaklaşım

Antropolojik yaklaşım

Enformasyonel yaklaşım

Epistomolojik yaklaşım

Ekolojik yaklaşım


Yanıt Açıklaması:

Siberkültüre Antropolojik Yaklaşım en temelde siber kültürü kültürel pratikler ve yaşam tarzları açısından değerlendirir.

Yorumlar
  • 0 Yorum