İnternet Ve Mobil Pazarlama Deneme Sınavı Sorusu #603949

Bilinen dünyayı anlamlandırmak, bazı şeylere değer verip bazılarına vermemek, bazı yetenekleri daha fazla geliştirmek teknolojide gömülü bu ideolojik yanlılıklarca gerçekleştirilebilir. Aşağıdakilerden hangi ünlü kuramcının “araç mesajdır” sözü bu yönde anlaşılabilir?


Karl Marx

Theodor Adorno

Max Horkheimer

Marshall McLuhan

Herbert Marcuse


Yanıt Açıklaması:

Marshall McLuhan 1960’lı yılların sonuna doğru, “Araç Mesajdır” adlı kitabını yayınlamıştır. Teknolojinin değeri, geleneksel anlamda nasıl kullanıldığı ile biçimlendirilirken bu eserde aracın gerçek içeriğin kendisi olduğu anlatılmıştır. McLuhan’a göre araç, insanın uzantısıdır. Verilmek istenen mesaj araç ile şekillenir. Örneğin bir hikayenin sözle anlatılması, sahnede oynanması, bir radyodan aktarılması veya televizyonda sergilenmesi o hikayenin ilettiği mesajı alan kişi tarafından farklı anlamlar kazanır.

Yorumlar
  • 0 Yorum