İnternet Ve Mobil Pazarlama Deneme Sınavı Sorusu #605644

Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri Mobil reklam formatlarındandır?

I-Arama

II-Sosyal medya

III-Bulma uygulamaları

IV-Gerçek zamanlı teklif


II,III

I,IV

I,II,III

II,III,IV

I,II,III,IV


Yanıt Açıklaması:

Arama,Sosyal medya, Bulma uygulamaları, Gerçek zamanlı teklif mobil reklam formatlarındandır.

Yorumlar
  • 0 Yorum