İnternet Ve Mobil Pazarlama Ara 8. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerinden hangisi mobil ticaretin e-ticarete göre avantajlarından biridir?


Fiyat

Performans

İlgi

Promosyon

Kolay erişim


2.Soru

I. Web pazarlamanın en hedefli ve en kişisel formu olmak, II.Web pazarlamanın en çabuk formu olmak, III. Web pazarlamanın diğer formlarından daha fazla harekete geçirici olmak, IV. Web pazarlamanın en hedefli ve en çabuk formu olmak. Yukarıda yer alan maddelerden hangisinde mobil pazarlamanın bileşenleri doğru olarak verilmektedir?


Yalnız I

I ve II

II ve III

III ve IV

I, II ve III


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri konum tabanlı hizmetlerdendir?

I-Foursquare

II-SCVNGR

III-WHERE


Yalnız I

Yalnız III

I,II

I,III

I,II,III


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi reklam kampanyası yürütme ile ilgili tüm maaliyetleri ifade eden kavramdır?


Bin gösterim başına  maliyet

Etkin bin gösterim başına maliyet

Yatırımın geri dönüşü

Dönüşüm başına maliyet

Edinim başına maliyet


5.Soru

Aşağıdaki mobil kategori- temel uygulamalar eşleşmelerinden hangisi doğrudur?


Eğlence- Mobil Sınıflar

Eğitim- Kaynak yönetimi

Sağlık hizmeti- Ürün takibi ve sevkiyat

Seyahat ve biletleme- Mobil işlemler ve ödemeler

Trafik- Global konumlandırma


6.Soru

Bir Facebook bağlantısı için fiyatlar bir ücretsiz uygulama için hangi aralıktadır. 


2,75-3,75 dolar

1,50-2,75 dolar

3,75-4,75 dolar

5,50, 6,50 dolar

7-8 dolar


7.Soru

Siberkültürün toplumsal olan ve ağlar hakkındaolduğunu, yeni medyanın ise kültürel olana ve bilgisayarlara yönelik olduğunu söyleyen yazar kimdir?


Hakken

Levy

Manovich

Morse

Synners


8.Soru

I-Markalaşma

II-Mobil site trafiği oluşturma

III-Doğrudan yanıt kampanyaları

Yukarıdaki ibarelerden hangisi veya hangileri mobil reklamların kullanım amaçlarındandır?


Yalnız II

Yalnız III

I ve II

II ve III

I, II ve III


9.Soru

Ortalama olarak görüntüleme başına maliyet (CPV) özendirici videolar için hangi fiyat aralığına yer almaktadır?


0,03-0,06 dolar

0,05-0,06 dolar

0,06-0,07 dolar

0,07-0,08 dolar

0,08-0,09 dolar


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri Mobil reklam formatlarındandır?

I-Arama

II-Sosyal medya

III-Bulma uygulamaları

IV-Gerçek zamanlı teklif


II,III

I,IV

I,II,III

II,III,IV

I,II,III,IV


11.Soru

Aşağıdakilerinden hangisi dönüşüm başına maliyetin kısaltması olarak kullanılmaktadır?


CPA

CPD

CPS

CPC

CPI


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi mobil ticaret uygulamalarından kurumsal kaynak planlamanın temel uygulamasıdır? 


Seyahat yönetimi 

Mobil işlemler 

Kaynak yönetimi 

Mobil sınıflar 

Ürün takibi 


13.Soru

I. Çabuk II. Hedefli  III. Maliyetli  IV. Kişisel  V. İnaktif Yukarıdaki ifadelerden hangileri mobil pazarlamanın bileşenlerindendir? 


I, II, III

I, II, IV

I, IV, V

II, III, V

III, IV, V


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi mobil reklamın geleneksel reklama göre sahip olduğu bir avantaj olan ‘erişim’in tanımıdır?


Bir reklam ya da reklamı yapılan ürünün hedef kitleye uygun olması

Belirli bir dönem boyunca bir reklamı en az bir defa gören tekil bireylerin sayısı

Bir kereliğine online gösterilen bir reklam

Gösterim başına tıklama sayısına dayalı göreceli birbirine bağlanmanın bir ölçüsü

Bir ziyaretçinin uyarılar ya da e-mailler için kayıt olması ya da bir şekilde gelecekte ilgili kişilerden mesaj alma istediğini belirtmesi


15.Soru

Siber kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?


Dümenci, idareci ya da idare etmekte ve yönetmekte mahir kimse

Sibernetik, siborglar gibi yeni teknoloji ile ilgili konulara ve daha fazlasına kadar esnetilerek kullanılan bir metot

Geleceğe yönelmiş bir kültür ve ürünlerini ifade etmek için kullanılan bir yöntem

Hayvanlarda veya mekanik ağlarda özellikle kendi kendini düzenleyen karmaşık sistemlerin kontrolü

Bilgisayar ve internet teknolojileri ile ilgili konulara verilen genel ad


16.Soru

İnternet kültürü hangi yazara göre dört düzeyden oluşmaktadır?


Gutenberg

Morse

Gibson

Castells

Escobar


17.Soru

Bir mobil telefon ile yürütülen veya kolaylaştırılan herhangi bir finansal değisim ya da etkileşimi olarak tanımlanmaktadır.


Mobil ticaret

Uzaktan pazarlama

Doğrudan pazarlama

İletişim karması

Kitlesel pazarlama


18.Soru

Yeni bir teknolojinin topluma girmesiyle birlikte ortaya çıkan durumu; "yeni teknoloji artı eski toplum değil yeni bir topumun ortaya çıkması" olarak değerlendiren yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?


Teknofobik

Teknofilik

Elektrofobi

Fomo

Ekoloji


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Castells'e göre internet kültürü düzeylerinden birisidir?


Alt kültür

Örgüt kültürü

Kurumsal kültür

Genel kültür

Girişimci kültürü


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi siberkültür yaklaşımlarından değildir?


Epistemolojik

Ütopyacı

Enformasyonel

Antropolojik

İdeolojik