İnternet Ve Mobil Pazarlama Deneme Sınavı Sorusu #618729

Mobil bankacılıkta kullanılan telefonun kaybı ya da çalınması durumunda aşağıdakilerden hangisi bankanın alacağı önlemler arasındadır? 


Kullanıcıya yeni telefon tedarik etmek 

NFC okuyucusunun kapsama alanını genişletmek 

RFID okuyucusunun kapsama alanını genişletmek  

Telefonun bluetooth özelliğini kapatmak 

Telefondaki tüm bilgileri yedekleyip telefona erişimi engellemek 


Yanıt Açıklaması:

Mobil e-ticaret ile ilgili önemli riskler telefon hırsızlığı (banka bilgileri genellikle cep telefonunda saklanmakta ve cep telefonu kaybolursa ya da çalınırsa telefonda kayıtlı tüm hesaplar ve bilgiler telefon hırsızlığına yatkın olmaktadır. Çoğu şirket bu durumda “uzaktan öldür” özelliği ile karşımıza çıkmaktadır. Kayıp ya da çalındı bildirimi olursa şirket, bulutta yer alan telefondaki tüm bilgileri yedeklemekte ve sonra da tüm erişimi engellemekte ya da uzaktan telefon belle- ğinden tüm içeriği temizlemektedir. Doğru cevap E'dir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum