İnternet Ve Mobil Pazarlama Ara 9. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi mobil reklam formatlarından ‘sosyal medya’nın artısıdır?


Geniş kullanıcı tabanı ve yüksek granüllü hedefleme seçenekleriyle etki bir dikeylik

Markalaşma için iyi olması

Performans reklamları için etkili olması

Yüksek trafik potansiyeli

Online’a göre mobil aygıtlar üzerinde daha yüksek CTR


2.Soru

Tanımı ‘mobil içeriğinizin bir ziyaretçisinin ister ürününüzü satın alarak, ister ürünü download ederek isterse de sunduğunuz hizmetler veya bilgiler için kaydolarak almasını istediğiniz bir harekette bulunması’ olan mobil reklam ile ilgili terim aşağıdakilerden hangisidir?


Tıklama oranı

Gösterim

Dönüştürme

Edinim

Tıklama


3.Soru

Bir ziyaretçi uyarılar ya da e-mailler için kayıt olur ya da bir şekilde gelecekte sizden mesaj almak istediğini belirtir ise buna ne ad verilir?


Dönüştürme

Tıklama Oranı

Dönüşüm Başına Maliyet

Gösterim

Edinim


4.Soru

Ortalama olarak %0.5 - 1.5 tıklama oranı olan reklam türü aşağıdakilerinden hangisidir.


TV reklamları

Radyo reklamları

Bannerler

Bilboard reklamları

Gazete reklamları


5.Soru

‘Kullanıcıların bir reklama tıklayarak teklife dahil olmak için onlara bir metin mesajı gönderilmesine izin verilecek sayfaya yönlendirildiği’ mobil reklam yoluyla kullanıcılardan bir yanıt ortaya çıkarma yolu aşağıdakilerden hangisidir?


Arama için tıklama

SMS’e dahil olma

Konum bulma

Video için tıklama

İçerik indirme


6.Soru

I-Kökenleri açısındanI

II-Teknoloji açısından

III. Hizmetlerin doğası 
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri m-ticaret ile e-ticaret arasındaki temel farkların sınıflandırmalarındandır?


Yalnız I

Yalnız III

I ve II

I ve III

I, II ve III


7.Soru

Antropolojik yaklaşım ile ilgisi hangisi söylenebilir?


Siber kültüre en eski yaklaşımdır.

Margaret Morse, bu yaklaşımın önemli temsilcilerindendir.

Siber kültürü, kültürel pratikler ve yaşam tarzları açısından değerlendirir.

Siber kültürü yeni medya kuramı olarak ele almaktadır.

Hiçbiri


8.Soru

Mobil bankacılıkta kullanılan telefonun kaybı ya da çalınması durumunda aşağıdakilerden hangisi bankanın alacağı önlemler arasındadır? 


Kullanıcıya yeni telefon tedarik etmek 

NFC okuyucusunun kapsama alanını genişletmek 

RFID okuyucusunun kapsama alanını genişletmek  

Telefonun bluetooth özelliğini kapatmak 

Telefondaki tüm bilgileri yedekleyip telefona erişimi engellemek 


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi mobil ticaretin avantajlarından bir tanesidir?


Aynı anda çok yerde olma

Düşük risk algısı

Basit etkileşimlerin olması

Donanım Maliyetlerin düşük olması

Erişim maliyetlerinin düşük olması


10.Soru

“………………......., İnternet, uygulamalar, e-posta, eğlence ve zengin medya hizmetlerini de içerecek şekilde tipik bir kişisel bilgisayar ile birlikte anılan daha yaygın özelliklerle mobil telefon yeteneklerini bütünleştiren bir mobil aygıttır.”  Boşluğu uygun olan secenekle doldurun.


Kindle

Bağlantılı aygıt

I-pad

Özelikli telefon

Akıllı telefon


11.Soru

"Tüketicilerin hafızasında tutulan marka bağlantılı çağrışımlar kümesine işaret eder"

ifadesi aşağıdaki kavramlardan hangisini  açıklamaktadır?


Marka kimliği

Marka farkındalığı

Marka deneyimi

Marka imajı

Marka kültürü


12.Soru

Sadece bir kimse fiilen reklama tıkladığı zaman reklam verenlerin reklamları için ücret talep ettiği iş modeli aşağıdakilerden hangisidir?


CPM

PPC

eCPM

CPC

CPA


13.Soru

Yukarıdaki ifadelerden hangisi mobil iletişim olanaklarının yarattığı katma değerlerden biri değildir?


Aynı anda birçok yerde mevcut olma

Bağlam duyarlılığı

Fonksiyonları belirleme

Sağlık dostu iletişim

Komuta ve kontrol fonksiyonları 


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi mobil pazarlama bileşenlerinden değildir?


Web pazarlamanın en kişisel formudur.

Web pazarlamanın en çabuk formudur.

Web pazarlamanın en düşük maliyetli formudur.

Web pazarlamanın en hedefli formudur.

Web pazarlamanın diğer formlarından daha fazla harekete geçiricidir.


15.Soru

“Mobil   aygıtlar, kişisel,    yerel       veya       geniş       alan        ağlarını kullanan diğer cihazlar için uzaktan kumanda olarak kullanılabilir” ifadesi aşağıdakilerden hangi mobil katma değeri tanımlamaktadır?


Bağlam-duyarlılığı

Kare-kod

Bluetooth özelliği

Wifi Özelliği

Komuta ve kontrol fonksiyonları


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi M-ticaret ve E-ticaret arasındaki temel farklılıklardan olan hizmetlerin boyutlarından biri değildir?


Dağıtım destinasyonu

Kimlik

Arka-uç iş bağlantısı

Coğrafi konum

Hedef mobilite


17.Soru

Gerçek zamanlı teklif aşağıdakilerden hangisidir?


CPC

CPI

CPM

CPA

RTB


18.Soru

Temelde elektronik işlemler olan, bir mobil terminal ve kablosuz bir ağ kullanılarak yürütülen    bir finansal değişim veya etkileşim aşağıdakilerden hangisidir?


Mobil ödeme

Mobil ağ

Mobil ticaret

Mobil bankacılık

Mobil reklam


19.Soru

Mobil aygıtlardan veri iletimi ve mobil aygıtlara veri iletimi için kullanılan kablosuz protokoller veya standartlar setine ne ad verilir?


3G

Artırılmış gerçeklik

Uygulama

Multimedya Mesaj Servisi

Ortak kısa kod


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi en yaygın tepki kodlardır?


SWARM

QR kodlar

SCVNGR

WHERE

FOURSQUARE