İnternet Ve Mobil Pazarlama Deneme Sınavı Sorusu #608043

I-SMS

II-MMS

III-WAP

IV-Qr Kodlar

Yukarıda verilenlerden hangileri mobil reklamların tüketiciye ulaşabildiği kanallardandır?


I ve II

II ve III

I, II ve III

II, III ve IV

I, II, III ve IV


Yanıt Açıklaması:

Mobil reklamlar lokasyon, zaman, teşvik edicilik, çekicilik, ürün ilgisi bakımından daha zengindir. Anında geri bildirim, müşteri hakkında demografik daha fazla veri toplanıyor olması, ölçeklenebilirlik, ölçülebilirlik ve marka bilinci yaratmadaki yüksek etkisi bakımından bu alan önem taşır. Bu kanallar: SMS (kısa mesaj servisi), MMS (Multi Medya Mesaj Servisi), WAP (wireless application protocol) (kablosuz uygulama protokolü), Lokasyon Bazlı Servisler, Qr Kodlar (Quick Response Kodu), Push Notification (Anlık Bildirim), Zengin Medya, Oyun İçi Reklamcılık, Video Reklamcılık (Pre-Roll / Mid-Roll veya Post-Roll, Advertorial Reklamdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum