İnternet Ve Mobil Pazarlama Final 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I-Ses/İfade etme

II-Sosyal ağ kurma

III-Mobil duyurum

IV-Yakınlık pazarlaması

V-Geleneksel pazarlama

Yukarıda verilenlerden hangileri dinamik bir mobil pazarlama kampanyası yaratmak için izlenmesi gereken beş adımdan biri olan ‘kampanya için doğru pazarlama araçlarını seçme’ sürecinde kullanılabilecek araçlardandır?


I ve II

II ve III

I, III ve V

II, III ve IV

I, II, III ve IV


2.Soru

Kablo bağlantısını ortadan kaldıran kısa mesafe radyo teknolojisine ne ad verilir?


Bluetooth

LAN

WAP

GSM

GPRS


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sosyal medyada işlenen suçlardan biri değildir?


Hakaret

Tehdit

Adam yaralama

Özel hayatın gizliligini ihlal

İftira


4.Soru

Eğitim veya tecrübe ile elde edilen becerilerin kullanılmasını sağlayan birikime ne ad verilir?


Veri

Deneyim

Analiz

Bilgi

Beceri


5.Soru

“Başarılı mobil pazarlama kampanyaları tipik olarak inovatif bir bileşen de eklerler. Mobil aygıtların benzersiz özelliklerinden yararlandıkları yeni ve inovaatif bir yolla kendi tüketicileriyle bağlantı kurabilirler.” Tanım başarılı bir mobil pazarlamanın hangi özelliğini ifade etmektedir?


Konuma dayalı pazarlama

Geleneksel pazarlama

Ölçülebilirlik

Müşteri anlayışı

Yenilik


6.Soru

Cep telefonumuzun GSM operatörü, kapsama alanlarından gelen veriyi inceleyerek tuttuğumuz takımı, maça gitme sıklığımızı, hatta taraftarlık seviyemizi bulabilmektedir. Müşteri davranışına yönelik bu tutum ile bu kurum aşağıdakilerden hangisini yapmış olur?


Veri anlamlandırma

Veri toplama

Büyük veri toplama

Bilgi analizi

Bilgi yönetimi


7.Soru

Mobil iletişimin 30 yıllık bir geçmişi olmasına rağmen yaşantımızla iç içe olması aşağıdakilerden hangisi sayesinde olmuştur?


Tabletler

Akıllı Saatler

Android Cihazlar

Akıllı Telefonlar

Bilgisayarlar


8.Soru

Aldığı bir ürünün ayıplı olduğunu görmüş bir alıcı ilgili ürünü ne kadar süre içerisinde iade edebilir?


7 gün

14 gün

30 iş günü

1 sene

6 ay


9.Soru

I-SMS

II-MMS

III-WAP

IV-Qr Kodlar

Yukarıda verilenlerden hangileri mobil reklamların tüketiciye ulaşabildiği kanallardandır?


I ve II

II ve III

I, II ve III

II, III ve IV

I, II, III ve IV


10.Soru

Bir ürün ya da hizmetin daha fazla veya daha hızlı satın alınmasını teşvik etmeyi hedefleyen mobil pazarlama aracı aşağıdakilerden hangisidir?


Marka farkındalığı oluşturma

Satış tutundurma

Marka imajını değiştirme

Marka sadakatini geliştirme

Müşteri veri tabanı oluşturma


11.Soru

Sosyal mecrada yazılımlar müşterinin duygusal durumuna göre teklif yapma ya da yapmama kararını neye göre alırlar?


Müşterilerin lokasyonuna göre

Müşterilerin gelir durumlarına göre

Müşterileri arayıp görüşlerini sorarak

Müşterilere mail atıp görüşlerini öğrenerek

Müşterinin sosyal mecralarda yazdığı “öfkeliyim, kızgınım, vb..” gibi cümleler olduğunda teklif yapılmaz.


12.Soru

İş dünyasında kullanılan bilgi ağı LinkedIn'de yayınlanan 2014 yılının en çok aranan üçüncü mesleği hangi seçenekte yer almaktadır?


Depolama sistemleri ve yönetimi

Pazarlama kampanyası yönetimi

Veri mühendisliği ve veri depolama

Mobil geliştirme

İstatiksel analiz ve veri madenciliği


13.Soru

GSM operatörlerinden ve bankalardan sıklıkla SMS ile gelen tekliflerin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?


Bu kurumların verilerinin eksik olması

Yeni teklifler için veri topluyor olmaları

Mesaj gönderimi ile müşteri kotalarını doldurmak istemeleri

Müşterileri sosyal medyadan izlemek

Verilerin düzgün yorumlanmaması veya anlamlandırılmaması


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi başarılı mobil pazarlama kampanyasında kullanılabilecek araçlardan biri değildir?


Mobil Web

Mobil arama

Mobil reklam

Mobil bankacılık

Mobil duyurum


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Mobil telefonların öneminin artmasının nedenlerinden değildir?


Taşınabilir bir eğlence ortamı olma

Bilet satın alma ve rezervasyon yaptırma

Çok kanallı alışveriş ortamı olma

Sosyalleşmeyi arttırma

Ödeme yapmayı sağlama


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde değerli bir müşteri anlayışı gerekir?


Ölçülebilirlik

Yenilik

Müşteri anlayışı

Eğlence

Bağlantı


17.Soru

Flixter veya Variety mobil uygulaması üzerinde film eleştirilerini okuyan bir film aşığı aniden ekrana dokunduğunda kanlı bir parmak izi ile karşılaşmakta ve işlemi devam ettirdiğinde ise ekrandan aşağı damlayan kanların ardından True Blood dizisinin fragmanını izlemeye teşvik edilmektedir. HBO’nun sözü edilen True Blood gösterim reklam kampanyasında başarılı olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


Hayatı kolaylaştırma

Zamanında bilgi

Yenilikçi kullanım

Konuma özgü bilgiler

Finansal teşvik


18.Soru

GSM, GPRS ve WAP gibi teknolojileri bünyesinde barındıran ve müşteri kitlesine her zaman her yerde ulaşmayı mümkün kılan teknoloji aşağıdakilerden hangisidir?


Mobil taşıyıcı ağlar

Kablosuz ağlar

Lokal frekans

Bluetooth

NFC


19.Soru

".......... çeşitli aletlerde bulunan sensörlerden ulaştırılan bilgilere eklenince, insanların yaşamını kolaylaştıracak çok sayıda projenin gerçekleşmesini sağladı."

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


Gelişmiş sensörler

Teknolojik ilerlemeler

Büyük veri 

Veri anlamlandırması

Lokasyon bazlı hizmetler


20.Soru

IKEA mobilliğin yeteneklerini kullanarak katalog sayfalarını taratmış ve sanal olarak belirli ürünleri müşterilerin odasına yerleştirmesi imkânını vermiştir. Kampanya sonucunda bir katalog üzerinde 3 dk zaman harcayan müşterinin sanal ortamda 8 dk zaman harcadığı ortaya çıkmıştır. IKEA’nın başarılı kampanyası aşağıdakilerden hangisi ile sağlanmış olmaz?


Yenilik yaratma

Hayatı kolaylaştırma

Eğlence

Kullanışlılık

Konuma özgü bilgiler