İnternet Ve Mobil Pazarlama Deneme Sınavı Sorusu #661690

Bir ürün ya da hizmetin daha fazla veya daha hızlı satın alınmasını teşvik etmeyi hedefleyen mobil pazarlama aracı aşağıdakilerden hangisidir?


Marka farkındalığı oluşturma

Satış tutundurma

Marka imajını değiştirme

Marka sadakatini geliştirme

Müşteri veri tabanı oluşturma


Yanıt Açıklaması:

Mobil pazarlamanın amaçlarını marka farkındalığı oluşturma, marka imajını değiştirme, satış tutundurma, marka sadakatini geliştirme, müşteri veri tabanı oluşturma ve mobil ağızdan ağza iletişim seklinde sıralamak mümkündür.

Marka farkındalığı oluşturma, satın alma ve tüketim durumlarında bir markayı ayırt etmek ve hatırlamak için müşterilerin yeteneğini hedeflemektedir ve yeni ürün ve hizmetleri pazara sürmek için önemli hâle gelmektedir.

Marka imajını değiştirme, müşteriler tarafından marka algısını değiştirmeyi hedeflemektedir. Marka imajı, tüketicilerin hafızasında tutulan marka bağlantılı çağrışımlar kümesine işaret eder.

Satış tutundurma, bir ürün ya da hizmetin daha fazla veya daha hızlı satın alınmasını teşvik etmeyi hedeflemektedir.

Marka sadakatini geliştirme, tüketicinin markayı yeniden satın alma taahhüdünü hedeflemektedir.

Müşteri veri tabanı oluşturma, Mobil İstasyon ISDN’si (MSISDN) ya da müşterilerin profillerini toplamayı hedeflemektedir. Bir profil, müşterilerin aktivitesini ve tercihlerini karakterize eder ve onların göreceli değerleriyle bir özellikler dizisi olarak tanımlanır. Online pazarlamacılar ilgili profil bilgilerini toplamak için online anketleri beceri ile şekilendirirler. Bu, mobil pazarlama kullanan pazarlamacılar için aygıtların kısıtlarından dolayı zor olabilir. Sonuçta mobil pazarlama profilleme fırsatının sağlandığı bir Web sitesinde müşterileri cezbetmek için kullanılır.

Mobil ağızdan ağza iletişim (mobil viral pazarlama da denir), mobil iletişim teknikleri ile müşteriden müşteriye reklam mesajlarının geçmesini hedeflemektedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum