İnternet Ve Mobil Pazarlama Deneme Sınavı Sorusu #608346

Aşağıdakilerden hangisi sosyal medyada işlenen suçlardan biri değildir?


Hakaret

Tehdit

Adam yaralama

Özel hayatın gizliligini ihlal

İftira


Yanıt Açıklaması:

İnternet ve mobil pazarlama faaliyetleri sırasında yaşanabilecek hukuki uyuşmazlıklardan biri markanın itibarsızlaştırılması, kişilik haklarının ihlale uğraması olabilir. Bu anılanlar bir firmanın İnternet üzerindeki faaliyetleri sırasında bir başka firmaya veya gerçek kişiye zarar verecek nitelikte de karşımıza çıkabilir veya sosyal medyada tüketici niteliğindeki bir kişi ya da grubun faaliyetleri neticesinde satış veya pazarlama yapan firmaya karsı da gerçekleşmiş olabilir.
Böyle bir durumda kişilik hakların zedelenen firmanın, Medeni Kanun hükümlerine göre bunun korunmasını ve ihlalin durdurulmasını isteme, oluşan maddi ve manevi zararın tazminini talep etme hakkı olduğu gibi, 5651 Sayılı yasa kapsamında da kişilik haklarını ihlal eden içeriklerin erişime engellenmesi veya yayından kaldırılması mahkemelerden talep edilebilir. Diğer yandan bu faaliyetler sırasında özel hayatının gizliliği ihlal edilen kişilerin de aynı hakkı mevcuttur. 2014-2015 yılında 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’da yapılan değişiklikler ile erişim engelleme yöntemlerine hız kazandırılmış ve idari kurumlara bu alanda verilen yetkiler arttırılmıştır. Son olarak bu yasa ayrıca Katalog suçlar olarak anılan suçların oluşması durumunda erişimin engellenmesine karar verileceğini de düzenlemektedir. Bu suçlar; İntihara yönlendirme (madde 84), 2) Çocukların cinsel istismarı (madde 103, birinci fıkra), 3) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma (madde 190), 4)
Sağlık için tehlikeli madde temini (madde 194), 5) Müstehcenlik (madde 226), 6) Fuhuş (madde 227), 7) Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama (madde 228), suçlarıdır. Adam yaralama seçeneği ise bu suçlardan biri değildir.

Yorumlar
  • 0 Yorum