İnternet Ve Mobil Pazarlama Deneme Sınavı Sorusu #1171740

"Yazılımlar, teklif yapmadan önce müşterinin son girdilerini zaman özelliğini dikkate alarak gözden geçirir. Olumsuz cümlelerin yazılmasından sonra, belli bir zaman içinde öneri sunulmaz."

Yukarıdaki ifadede sosyal mecra verilerini kullanmanın hangi aşaması vurgulanmıştır?


Her bir mecrada müşterinin neden yer aldığını ve şirketinizin orada ne yapacağını bilmesi

Şikayetleri yakalayıp onlara yanıt vermek

Gerekli olan müşteri verilerini Facebook, Linkedin ve benzeri mecralar sayesinde tamamlamak

Müşterinin duygusal durumuna göre teklif yapmak / yapmamak

Fırsatları saptayıp tekliflerde bulunmak


Yanıt Açıklaması:

Müşterinin duygusal durumuna göre teklif yapmak / yapmamak: Müşteriler, olumsuz ruh hâlindeyken, başka zaman kabul edecekleri teklifleri bile reddetme eğilimindedirler. Yazılımlar, teklif yapmadan önce müşterinin son girdilerini zaman özelliğini dikkate alarak gözden geçirir. Olumsuz cümlelerin yazılmasından sonra, belli bir zaman içinde öneri sunulmaz.

Yorumlar
  • 0 Yorum