İnternet Ve Mobil Pazarlama Final 10. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I-Pazar alanı

II-Kullandığı medya türü

III-Tüketim malları özelinde risk

Yukarıdaki öncüllerden hangisi veya hangileri mobil pazarlama ile geleneksel pazarlama arasındaki fark olarak karşımıza çıkmaktadır?


Yalnız II

Yalnız III

I ve II

II ve III

I, II ve III


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi büyük verinin değer artıran kullanım yollarından biri değildir?


Bilgiyi daha sıklıkla şeffaf ve kullanılabilir yaparak bilgiye değer katar.

Şirketler daha fazla işlemsel veriyi üretip dijital şekilde sakladıkça, ürün envanterinden hastalık günlerine kadar her şey hakkında daha doğru ve ayrıntılı bilgi edinebilirler.

Bir data müşteri segmentlerini giderek daha da genişletir.

Sofistike analizler karar vermeyi ciddi olarak kolaylaştırır.

Yeni nesil ürün ve hizmetlerin geliştirilmesinde kullanılabilir.


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir iletim ortamının ya da haberleşme kanalının kapasitesini ifade etmek için kullanılır?


Dar bant 

Geniş bant 

Bant genişliği

İnteraktif iletişim 

World wide web 


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sosyal mecra verilerini kullanmanın aşamalarından biri değildir?


Müşterilerin kişişel verilerini kullanmak

Şikayetleri yakalayıp onlara yanıt vermek

Her bir mecrada müşterinin neden yer aldığını ve şirketinizin orada ne yapacağını bilmesi

Gerekli olan müşteri verilerini Facebook, Linkedin ve benzeri mecralar sayesinde tamamlamak

Fırsatları saptayıp tekliflerde bulunmak


5.Soru

Bir teknolojinin toplum tarafından anlamlandırılmasını aşağıdaki hangi sorularla yapmak mümkündür?

  1. Söz konusu teknoloji nasıl üretilmiş?
  2. Söz konusu teknoloji kim tarafından bulunmuş?
  3. Söz konusu teknoloji tüketime nasıl sunulmuş, nasıl tüketiliyor?
  4. Söz konusu teknoloji nasıl düzenleniyor ve yönetiliyor?
  5. Söz konusu teknoloji nerede kullanılıyor?


1-3-4

1-2-5

2-4-5

2-3-4

3-4-5


6.Soru

Bir iletim ortamının ya da haberleşme kanalının kapasitesini ifade etmek için aşağıdaki kavramlardan hangisi kullanılmaktadır?


Genişbant

İnternet

Bant genişliği

Etkileşim

Hiper ortam


7.Soru

ULAKBİM’in temel görevi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Kurumların internete erişimini sağlamak

Hızlı bir iletişim ağı kurmak ve bu ağ aracılığı ile bilgi hizmetleri vermek

Kurumların iletişim maliyetlerini azaltmak

Kurumların ödeme yapmasını sağlamak

Perakendeci ve üreticiler için pazarlama ortamı  sağlamak


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ‘netiket’ terimi ile ilgili bir ifade değildir?


İnternet alanında uygulanan ve neredeyse evrensel anlamda kabul gören etik kurallardır

Yayınlanmış, resmileşmiş olmasa da İnternet kullanıcıları arasında genel bir uzlaşıyla kabul görmüş kurallardır.

Forum gibi paylaşım ortamlarında kişilere saygılı olunması örnek verilebilir

Başkasına ait görsel veya metnin kullanımında alıntı yapılıyorsa bu görsel veya metnin sahibinin belirtilmesi gerekliliği örnek verilebilir.

İyi ve kötü davranışın toplumsal düzlemdeki görünümünü ifade eder.


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi mobil pazarlama için doğrudur?


Kitlesel satış vardır.

Perakendeciler pazar alanıdır.

Ürünün tüm süreci kontrol altında değildir.

Kitlesel medya kullanılır.

Başvuru ve yardım uzaktır.


10.Soru

"Yazılımlar, teklif yapmadan önce müşterinin son girdilerini zaman özelliğini dikkate alarak gözden geçirir. Olumsuz cümlelerin yazılmasından sonra, belli bir zaman içinde öneri sunulmaz."

Yukarıdaki ifadede sosyal mecra verilerini kullanmanın hangi aşaması vurgulanmıştır?


Her bir mecrada müşterinin neden yer aldığını ve şirketinizin orada ne yapacağını bilmesi

Şikayetleri yakalayıp onlara yanıt vermek

Gerekli olan müşteri verilerini Facebook, Linkedin ve benzeri mecralar sayesinde tamamlamak

Müşterinin duygusal durumuna göre teklif yapmak / yapmamak

Fırsatları saptayıp tekliflerde bulunmak


11.Soru

Sosyal mecra verilerini kullanmanın kaç aşaması bulunmaktadır?


5

4

3

2

1


12.Soru

TTnet, Superonline vb. gibi şirketler 5651 sayılı yasa ile belirlenen gruplardan hangisine girmektedirler?


Yer sağlayıcılar

Erişim sağlayıcılar

Ortam sağlayıcılar

İçerik sağlayıcılar

Toplu kullanım sağlayıcılar


13.Soru

İlk ticari internet tarayıcısı yazılımını piyasaya süren şirketin adı hangi seçenekte yer almaktadır.


Microsoft

Opera

Netscape

Apple

Google


14.Soru

Mobil olma aracılığıyla kupon, indirim ve özel teklif sunulması gibi yöntemler hangi mobil pazarlama kampanyasına örnektir?


Konuma özgü bilgiler

Zamanında bilgi

Finansal teşvik

Bağlantı

Yakınlık pazarlaması


15.Soru

I-Ölçülebilirlik

II-Müşteri anlayışı

III-Yenilik

IV-Zamanında bilgi

V-Bağlantı

Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri başarılı bir mobil pazarlama kampanyasının özellikleridir?


Yalnız I

Yalnız III

I, II ve IV

II, III ve V

I, II ve III


16.Soru

Bilginin istatiksel tablolar, şekiller, grafikler vb. şekilde ifade edilmesi aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilebilir?


İstatiksel analiz

Veri görselleştirme

Şekilsel analiz

Bilgi yönetimi

Program kodlaması


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi başarılı bir mobil pazarlama kampanyasının özelliklerinden biridir?


Ölçülebilirlik

Mobil ödeme

Finansal teşvik

Mobil arama

Zamanında bilgi


18.Soru

I-Bir ham gerçek ya da bilgi parçacığına verilen addır.

II-Ölçüm, sayım, deney, gözlem ya da araştırma yolu ile elde edilmektedir.

Yukarıda sözü edilen terim aşağıdakilerden hangisidir?


Bilgi

Veri

Veri anlamlandırma

Veri görselleştirme

Büyük veri


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dinamik bir mobil pazarlama kampanyası yaratma adımlarından birisi değildir?


Hedef pazarın ne istediğini anlama ve sunma

Mobil pazarlama kampanyasını başlatma ve pazarlama

Uluslararası pazarı hedefleme

Kampanya için doğru mobil pazarlama araçlarını seçme

Hedef pazarın istekleri ile istenen sonuçları uyumlu hâle getirme


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi mobil pazarlamayı geleneksel pazarlamadan ayıran yönlerden biri değildir?


Araç (cep telefonu), pazar alanıdır.

Pazarlanan ürün  tüm süreç boyunca kontrol edilebilmektedir.

Hedeflenmiş medyayı kullanmaktadır.

Tüketici yüksek kavrama riski taşımaktadır.

Başvuru ve yardım yakın ve kolaydır.