İnternet Ve Mobil Pazarlama Deneme Sınavı Sorusu #607847

I-Bir ham gerçek ya da bilgi parçacığına verilen addır.

II-Ölçüm, sayım, deney, gözlem ya da araştırma yolu ile elde edilmektedir.

Yukarıda sözü edilen terim aşağıdakilerden hangisidir?


Bilgi

Veri

Veri anlamlandırma

Veri görselleştirme

Büyük veri


Yanıt Açıklaması:

Bilgi, verilerin anlamlandırılması ve iş amaçları doğrultusunda kullanılmasıdır. Büyük veri, geleneksel yöntemlerle işlenmesi mümkün olmayan büyüklükte veri kümesidir. Veri anlamlandırma, verilerin müşteri davranışlarını anlayacak şekilde yorumlanmasıdır. Veri görselleştirme, bilginin açık ve etkin kullanımı için istatistiksel tablolar, grafikler, konu ağları veya çeşitli şekiller ile ifade edilmesidir. Soruda verilen cümleler ile ‘veri’yi nitelendirmektedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum