İnternet Ve Mobil Pazarlama Deneme Sınavı Sorusu #608069

I-Özel hayatın gizliliği ve korunması

II-Düşünce ve kanaat hürriyeti

III-Düşünceyi açıklama ve yayama hürriyeti

IV-Din ve vicdan hürriyeti

Yukarıdakilerden hangileri anayasal hak ve özgürlüklerdendir?


I ve II

II ve III

II ve IV

I, II ve III

I, II, III ve IV


Yanıt Açıklaması:

T.C. Anayasası’nda belirtilen Temel Hak ve Özgürlükler, bireylerin insanca ve özgürce yaşaması için herkese eşit olarak uygulanması gereken ve Anayasa’da güvence altına alınmış hak ve özgürlüklerdir. Bu anayasal hak ve özgürlükler:
Kişinin dokunulmazlığı ve maddi ve manevi varlığı, kişilik haklarının korunması
Özel hayatın gizliliği ve korunması
Haberleşme hürriyeti
Din ve vicdan hürriyeti
Düşünce ve kanaat hürriyeti
Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum