İnternet Ve Mobil Pazarlama Final 11. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Lokal frekans bağlantıları kısa mesafe içinde birbirini gören cihazlar arasında bağlantı kuran teknolojilerdir. Bu şekilde birbirine bağlanan cihazlar İnternet’e girmek için ya bir mobil taşıyıcı ağa, ya da kablosuz bir yerel alan ağına ihtiyaç duyar. Aşağıdakilerden hangisi bu gruba ait teknolojilerden biri değildir?


RFID

NFC

EMS 

Bluetooth

Karekod


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi mobil videoların olumsuz yönleri arasında sayılabilir?


Video reklamları pahalıdır ve yer yer teknik zorluklar içermektedir.

Video reklamları ilgi çekici değildir.

Video formatları standarttır.

Video hacim/yoğunluğu esnek değildir.

Boyutları için kısa orta gibi seçeneklere ulaşamayız.


3.Soru

Beyaz Saray(White House) hangi yılda internete bağlanmıştır?


1984

1989

1990

1992

1993


4.Soru

I-Özel hayatın gizliliği ve korunması

II-Düşünce ve kanaat hürriyeti

III-Düşünceyi açıklama ve yayama hürriyeti

IV-Din ve vicdan hürriyeti

Yukarıdakilerden hangileri anayasal hak ve özgürlüklerdendir?


I ve II

II ve III

II ve IV

I, II ve III

I, II, III ve IV


5.Soru

Dinamik bir kampanya için kullanılacak doğru mobil araç sayısı hangi seçenekte yer almaktadır?


On iki

Sekiz

Altı

Beş

On bir


6.Soru

Pazarlama yöneticisi veri görselleştirme uzmanından yardım alarak; market ve akaryakıt alışverişi yüzdeliğini hesaplatır. Ancak bu durumun, diğer alışverişleri bastıran, yüzdesi daha düşük görünen değişikliklerin fark edilmemesini sağlayan ve anlamlandırmayı bozabilen bir etkisi vardır. Bu olumsuz etkinin ortadan kaldırılması ve gizli eğilimlerin daha ayrıntılı belirlenmesi için tüm veri tek seferde ele alınmaz. Önce, bu alışverişi hiç olmayanlar ve normalin ötesinde olanlar görüntülenir. Aşağıdaki tüketicilerden hangisi bu duruma örnek teşkil etmez?


Hiç arabası olmayanlar.

Çok fazla yakıt kullanan taksi ve servis şoförleri.

Kafeterya işi yapıp kişisel kartını gıda malzemesi almak için kullananlar.

Alışveriş ihtiyacını gideren ev hanımları.

Birkaç ailenin alışverişini yaptığı için harcaması şişen kapıcılar.


7.Soru

Bir iletim ortamının ya da haberleşme kanalının kapasitesini ifade etmek için kullanılan ifade aşağıdakilerden hangisidir?


Lokal frekans

Zenginleştirilmiş mesaj sistemi

Bant genişliği

WAP

Kablosuz yerel ağ


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi mobil pazarlama kampanyası yaratmak için izlenmesi gereken adımlardan biri değildir?


Hedef pazarın ne istediğini anlama ve sunma

Hedef pazarın istekleri ile istenen sonuçları uyumlu hale getirme

Kampanyaiçin doğru mobil pazarlama araçlarını seçme

Mobil pazarlama kampanyasını başlatma ve pazarlama

Siparişleri bekleme


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sosyal mecra verilerini kullanmanın aşamalarından biri değildir?


Şikayetleri yakalayıp onlara yanıt vermek

Her bir mecrada müşterinin neden yer aldığını ve şirketinizin orada ne yapacağını bilmesi

Gerekli olan müşteri verilerini Facebook, Linkedin ve benzeri mecralar sayesinde tamamlamak

Fırsatları saptayıp tekliflerde bulunmak

Müşterinin duygusal durumu ile ilgilenmemek.


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi T.C. Anayayası’nda belirtilen Temel Hak ve Özgürlüklerden biri değildir?


Kişisel bilgilerin herkesle paylaşılma hürriyeti

Haberleşme hürriyeti

Din ve vicdan hürriyeti

Düşünce ve kanaat hürriyeti

Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti


11.Soru

I-Hedef pazarın istekleri ile istenen sonuçları uyumlu hale getirme

II-Neyin çalıştığını takip etme ve gerekli düzenlemeleri yapma

III-Mobil pazarlama kampanyasını başlatma ve pazarlama

IV-Hedef pazarın ne istediğini anlama ve sunma

V-Kampanya için doğru mobil pazarlama araçlarını seçme

Yukarıda karışık olarak verilmiş olan bir dinamik mobil pazarlama kampanyası yaratmak için izlenmesi gereken beş adımın doğru sıralanmış hali aşağıdakilerden hangisidir?


IV – I – V – III – II

I – IV – V – II – III

V – III – IV – I – II

III – I – V – IV – II

II – V – I – III – IV


12.Soru

Mobil internet etiği özelinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Mobil ileti için alınan onay yalnızca belirli bir program için kullanılmalı

Mobil ileti için kullanıcıdan alınan onay için cayma / iptal hakkı verilmeli

Tüketicilerin sosyal mecrada pazarlama ile ilgili görüşlerini özgür bir şekilde paylaşma hakkı sınırsızdır

Duyuruda pazarlamacının kimliği açık olmalı

Toplanan kişisel verilerin gizliliği ve güvenliği sağlanmalı


13.Soru

Social CRM Uzmanı kavramına ait doğru tanımlama aşağıdakilerden hangisinde verilmektedir?


Sosyal Medya Müşteri İlişkileri Yönetim Uzmanı

Eğitim veya tecrübe ile elde edilen becerilerin kullanılmasını sağlayan birikimdir.

Bir ham gerçek ya da bilgi parçacığına verilen addır.

Verilerin müşteri davranışlarını anlayacak şekilde yorumlanmasına denir.

Hiçbiri


14.Soru

Müşterilerin e-postadan daha hızlı bir şekilde haberdar edilmeleri için mobil olmak aşağıdaki mobil pazarlama kampanyalarının hangi adımına örnektir?


Konuma özgü bilgiler

Zamanında bilgi

Hedef pazarın ne istediğini anlama ve sunma

Hayatı kolaylaştırma

Bağlantı


15.Soru

Kısa mesafede birbirini görebilen cihazlar arasındaki bağlantı ne tür bağlantıdır?


Lokal Frekans

Mobil taşıyıcı ağ

Kablosuz ağ

LAN

ADSL


16.Soru

Ölçüm, sayım vb. deneysel yollarla elde edilen ham gerçek aşağıdakilerden hangisidir?


Veri

Bilgi

İstatistik

Bilgi yönetimi

Analiz


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dinamik bir mobil pazarlamanın adımlarından değildir?


Hedef pazarın ne istediğini anlama ve sunma 

Hedef pazarın istekleri ile istenen sonuçları uyumlu hâle getirme 

Müşteri memnuniyeti

Kampanya için doğru mobil pazarlama araçlarını seçme 

Mobil pazarlama kampanyasını başlatma ve pazarlama 


18.Soru

Mobil pazarlama açısından teknoloji ‘ağ altyapısı’ ile ilgili sınıflandırma kaç farklı grupta toplanabilir?


5

4

3

2

1


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi basın meslek kurallarından biri değildir?


Özel yaşamın gizliliğini ihlal etmeme

Kişilerin özel yaşamını yayın konusu yapmama

Gazetecilik mesleğini ahlâka aykırı amaçlara alet etmeme

Kaynak belirtmeden alıntı yapmama

İlan ve reklam niteliğindeki yayının, bu niteliğini belirtmeme


20.Soru

I-Google

II-Facebook

III-Belediye

Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri ‘büyük veri’ kapsamında değerlendirilebilir?


Yalnız I

Yalnız III

I ve II

I ve III

I, II ve III