İnternet Ve Mobil Pazarlama Deneme Sınavı Sorusu #608573

Aşağıdakilerden hangisi basın meslek kurallarından biri değildir?


Özel yaşamın gizliliğini ihlal etmeme

Kişilerin özel yaşamını yayın konusu yapmama

Gazetecilik mesleğini ahlâka aykırı amaçlara alet etmeme

Kaynak belirtmeden alıntı yapmama

İlan ve reklam niteliğindeki yayının, bu niteliğini belirtmeme


Yanıt Açıklaması:

Basın meslek ilkeleri, Türkiye’de faal gazetecilerin kurdukları, bağımsız niteliğe sahip; iletişim özgürlüğü, meslek etiği ve ilkelerini savunan bir özdenetim kurulusu olan Basın Konseyi tarafından ilan edilmiş ve uygulanagelmiştir. (Basın Konseyi, Wikipedia, 2015) Bu ilkelere (etik) değinecek olursak;

-Yayınlarda kişilerin ırk, din, dil, cinsiyet gibi ayrımlara maruz bırakılmaması,

-Düşünce, vicdan özgürlüğü, genel ahlâk, din duyguları ve aile kurumunu sarsacak yayınlarda bulunmama,

-Gazetecilik mesleğinin ahlâka aykırı amaçlara alet edilmemesi,

-Eleştiri sınırının asılarak kişilere hakaret ve iftira içeren ifadelerde bulunmama,

-Kişilerin özel yaşamını yayın konusu yapmama,

-Soruşturmadan, doğru olduğuna emin olmadan haber yapmama,

-Saklı kalması kaydıyla edinilen bilgilerin kamu yararı olmaksızın yayınlanmaması,

-Kaynak belirtmeden alıntı yapmama

-Hakkında yargı tarafından suçlu olduğuna karar verilmedikçe bir kimseyi suçlu ilan etmeme,

-Yasaların suç saydığı eylemleri, gerçek olmadığı halde bir kimseye ithaf etmeme,

-Gazeteci kaynaklarını gizli tutma, ifşa etmeme,

-Şiddet ve zorbalığa özendirecek yayın yapmama,

-İlan ve reklam niteliğindeki yayının, bu niteliğini tereddüte yer vermeyecek şekilde belirtmeme,

-Yayın tarihi için belirlenen zaman kaydına saygı duymama,

-Tekzip hakkına saygı duymama olarak sayılabilir.

-Görüldüğü üzere basın meslek ilkeleri, bireylerin İnternet ortamındaki yayın faaliyetlerine de rahatlıkla uygulanabilecek niteliktedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum