İnternet Ve Mobil Pazarlama Deneme Sınavı Sorusu #608528

Aşağıdakilerden hangisi T.C. Anayayası’nda belirtilen Temel Hak ve Özgürlüklerden biri değildir?


Kişisel bilgilerin herkesle paylaşılma hürriyeti

Haberleşme hürriyeti

Din ve vicdan hürriyeti

Düşünce ve kanaat hürriyeti

Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti


Yanıt Açıklaması:

T.C. Anayasası’nda belirtilen Temel Hak ve Özgürlükler, bireylerin insanca ve özgürce yasaması için herkese eşit olarak uygulanması gereken ve Anayasa’da güvence altına alınmış hak ve özgürlüklerdir. Bu anayasal haklara ve özgürlüklere değinecek olursak;
Kişinin dokunulmazlığı ve maddi ve manevi varlığı, kişilik haklarının korunması
Özel hayatın gizliliği ve korunması
Haberleşme hürriyeti
Din ve vicdan hürriyeti
Düşünce ve kanaat hürriyeti
Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti

Yorumlar
  • 0 Yorum