İnternet Ve Mobil Pazarlama Deneme Sınavı Sorusu #1143845

Ethos yani töreden türeyen, Eski Yunan'a dayanan kelimeye hangisidir?


Etik

Karizma

İkna

Kural

Örf


Yanıt Açıklaması:

Etik  daha çok ahlâk üzerinde düşünür, sorgular, tartışır, yargılar. Etik, evrenseldir ve evrensel olarak kabul gören, üzerinde tartışılan ve uzlaşılan kurallardır. Etik, ahlâk gibi neyin doğru neyin yanlış olduğuyla değil, doğru ve yanlışın ne anlama geldiğiyle ilgilenir. Etik, felsefenin bir alt dalıdır denilebilir.

Yorumlar
  • 0 Yorum