İnternet Ve Mobil Pazarlama Final 3. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Geleneksel yöntemlerle işlenmesi mümkün olmayan büyüklükte veri kümesine ne ad verilir?


Veri 

Bilgi

Büyük veri

Araştırma

Veri analizi


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi veri anlamlandırmada işlem saati ile ilgili becerilerden biri değildir?


Gün içinde mesai saatlerinde sıkça kullanılıyor › Emekli veya çalışmayan veya vardiyalı çalışan kişi

Bazı dükkânlardan sadece sabahları ve öğle araları alışveriş › İşyeri o civarda

İşyeri yakınındaki dükkânlardan geç saatlerde alışverişler › Mesaiye kalıyor

Sabah 08.30 – 09.15 arasında fırsat sitelerini geziyor › işyerine geldi ve masa bilgisayarını açtı. Muhtemelen çalışan kadın

E-mağazada işlemini hızlı yaparsa › Önceden seçimini yapmış


3.Soru


Mobil pazarlama yapan bir şirketin QR kodu uygulamalarını benimsemesi başarılı bir mobil pazarlama kampanyasının hangi kategorisinde yer alır?


Yenilik

Geliştirmecilik

Müşteri Anlayışı

Ölçülebilirlik

Girişimcilik


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi mobil iletişimin öneminin artmasının sebeplerinden biri değildir?


Yazılı, sesli ve görüntülü iletişimi kapsayan multimedya iletişim kurma,

Taşınabilir bir eğlence ortamı olma,

Ücretlendirilebilir olma,

Çok kanallı alış-veriş ortamı olma,

Yön bulma (GPS)


5.Soru

Kamp malzeme ve ürünleri satan bir firma, instagram hesabı üzerinden, diğer kullanıcılar tarafından paylaşılan hashtagleri takip etmekte ve kamp, bisiklet vb. outdoor sporlarla ilgili paylaşım yapan kullanıcıları takip etmektedir. Ayrıca bu takibin sonunda, bu kullanıcılara sattıkları ürünler hakkında bilgi vermektedir. Buna göre, bu ürünleri satan firmada bu sosyal medya takibini kim gerçekleştirmektedir?


Pazarlama uzmanı

CRM uzmanı

İnsan kaynakları uzmanı

Social CRM uzmanı

Creative Director


6.Soru

Ulusal akademik ve Bilgi Ağı(ULAKBİM) hangi yılda kurulmuştur?


1994

1995

1996

1997

1999


7.Soru

Hangi seçenekte adı yer alan teknolojiyle, müşterilere belirli bir lokasyonda ulaşmak ve tanıtım yapmak mümkün hale gelmiştir?


E-Posta

MMS

QR Kod

Anlık Bildirim

Beacon


8.Soru

Konserve gıda üreten bir şirket, müşterilerinin davranışlarını incelemektedir. Şirket, müşterileri şirketin ürettiği konservelerden salça, bezelye gibi konserve türlerini alıyorsa evde yemek yaptıkları, eğer barbunya fasulye, yaprak sarma gibi konserve türlerini alıyorsa hazır yedikleri yorumunu yapmaktadır.Buna göre bu şirket bir pazarlama stratejisi olarak aşağıdakilerden hangisini kullanıyordur?


Veri anlamlandırma

Büyük veri

Bilgi

Bilgi yönetimi

Veri


9.Soru

Bir ham gerçek ya da bilgi parçacığına ne ad verilir?


Enformasyon

Küçük Veri

Veri

Bilgi

Büyük Veri


10.Soru

Türkiye’den ilk internet bağlantısı hangi tarihte ve nerede gerçekleşmiştir?


1993 – Orta Doğu Teknik Üniversitesi

1994 – Ege Üniversitesi

1995 – Bilkent Üniversitesi

1995 – Boğaziçi Üniversitesi

1996 – İstanbul Teknik Üniversitesi


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi mobil pazarlama alanında uyulması gereken etik kurallardan biridir?


Kişilerin özel yaşamını yayın konusu yapmama

Kaynak belirtmeden alıntı yapmama

Gazetecilik mesleğini ahlâka aykırı amaçlara alet etmeme

Aldatıcı ürün reklamında bulunmama

Özel yasamın gizliliğini ihlal etmeme


12.Soru

-Bilginin açık ve etkin kullanımı için istatistiksel tablolar, grafikler, konu ağları veya çeşitli şekiller ile ifade edilmesidir

-Teknoloji kökenli olmayanların anlamasını kolaylaştırır

Yukarıda sözü edilen terim aşağıdakilerden hangisidir?


Veri anlamlandırma

Bilgi yönetimi

Veri görselleştirme

Veri

Bilgi


13.Soru

Ethos yani töreden türeyen, Eski Yunan'a dayanan kelimeye hangisidir?


Etik

Karizma

İkna

Kural

Örf


14.Soru

Verilerin müşteri davranışlarını anlayacak şekilde yorumlanmasına ne denir?


Büyük Veri

Veri

Veri görselleştirme

Veri anlamlandırma

Mobil veri


15.Soru

“Mobil iletişimle ortaya çıkan, mobil İnternet ile gelişmesine hız katan bu yeni ve yaratıcı pazarlama türü” aşağıdakilerden hangisidir?


Geleneksel Pazarlama

Mikro Pazarlama

Makro Pazarlama

Mobil Pazarlama

Gerilla Pazarlaması


16.Soru


I. Bilgiyi daha sıklıkla şeffaf ve kullanılabilir yaparak bilgiye değer katıyor.
II. Şirketler daha fazla işlemsel veriyi üretip dijital şekilde sakladıkça, ürün envanterinden hastalık günlerine kadar her şey hakkında daha doğru ve ayrıntılı bilgi edinebiliyorlar.
III. Bir data müşteri segmentlerini giderek daha da daraltıyor. Böylece daha dikkatle kişiselleştirilmiş ürün ve hizmetler mümkün oluyor.
IV. Sofistike analizler karar vermeyi ciddi olarak kolaylaştırır.
V. Yeni nesil ürün ve hizmetlerin geliştirilmesinde kullanılabilir

Yukarıda sıralanan özellikler aşağıdakilerden hangisine aittir?


Veri anlamlandırma

Veri

Büyük Verinin Değer Artıran Kullanım Yollarına

Veri Görselleştirme

Sosyal Mecra


17.Soru

Aşağıdaki sitelerden hangisi üzerinden ilk sanal müzayede yapılmıştır?


E-bay

Amazon.com

Netscape Navigator

World Wide Web

Sahibinden.com


18.Soru

Mobil ticaretin, e-ticarete göre dezavantajlı yönleri kaç adettir?


İki

Üç

Dört

Beş

Sekiz


19.Soru

İlk sanal müzayede hangisinde yapılmıştır?


Sotheby's

E-bay

Ali Express

Antique.com

Google.com


20.Soru

Bir kurumun iç ve dış kaynaklardan edindigi bilgileri toplaması, saklaması, geliştirmesi, anlamlandırması, doğru kişilerle doğru zamanda paylaşması ve kurumsal amaçlar doğrultusunda kullanılmasını sağlaması aşağıdakilerden hangisidir?


Bilgi Yönetimi

İş Zekası

Veri Mühendisliği ve Veri Depolama

Ağ Mimarisi ve Geliştirme

Algoritma Tasarımı