İnternet Ve Mobil Pazarlama Deneme Sınavı Sorusu #606586

I-Her an güncellenebilme özelliğine sahip, iki yönlü iletişimi kullanarak, bireyselleştirilmiş bilgilerin bazı kişilerarası iletişim olanakları ile daha geniş kitlelere ulaşımını sağlayan bir iletişim aracı

II-Birçok bilgisayar sisteminin birbirine bağlı olduğu, world wide web (www) eşdeyişle dünya çapında yaygın olan ve sürekli büyüyen bir iletişim ağı

III-Yazı, resim, ses, film, animasyon gibi pek çok farklı yapıdaki verilere kompakt ve etkileşimli bir şekilde ulaşmamızı sağlayan çoklu hiper ortam sistemi

Verilen öncüllerden hangisi veya hangileri İnternet’i tanımlamaktadır?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II ve III


Yanıt Açıklaması:

Soruda verilen öncüllerden hepsi interneti tanımlayan özelliklerdir.

Yorumlar
  • 0 Yorum