İnternet Ve Mobil Pazarlama Final 5. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerinden hangisi video reklam birimleri için bir satın alma modelidir.


ROI

CPI

CSI

CPA

CPV


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi basın meslek kurallarından biri değildir?


Özel yaşamın gizliliğini ihlal etmeme

Kişilerin özel yaşamını yayın konusu yapmama

Gazetecilik mesleğini ahlâka aykırı amaçlara alet etmeme,

Kaynak belirtmeden alıntı yapmama

İlan ve reklam niteliğindeki yayının niteliğini tereddüte yer verecek şekilde belirtme


3.Soru

Mobil pazarlama sınıflandırması düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi “araç” ana başlığı altında yer alır?


Mobil oyunlar,

Mobil ödemeler,

Lokasyon bazlı hizmetler,

Mobil etiketleme

Kare-kod


4.Soru

İnternetin kısaca “www” ile ifade edildiği düşünülürse bu kısaltmanın açılımı aşağıdakilerden hangisidir?


World wide webster

World wide web

World wide webo

World wide

World web wide


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi başarılı bir mobil pazarlama kampanyasının özelliklerinden değildir?


Ölçülebilirlik 

Reklamcılık

Müşteri Anlayışı 

Yenilik

İnovasyon


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi geleneksel pazarlamanın tanımıdır?


Her an güncellenebilme özelliğine sahip, iki yönlü iletişimi kullanarak, bireyselleştirilmiş bilgilerin bazı kişilerarası iletişim olanakları ile daha geniş kitlelere ulaşımını sağlayan bir iletişim aracı

Yazı, resim, ses, film, animasyon gibi pek çok farklı yapıdaki verilere kompakt ve etkileşimli bir şekilde ulaşmamızı sağlayan çoklu hiper ortam sistemi

Bireylerin gerçek tutum ve davranışlarını öğrenmeye çalışan, mal ve hizmetlerin tüketicilere ulaştırılmasında kullanılan yöntemlerden de yararlanarak, tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarına uygun pazarlama uygulamalarının bulunmasını sağlayan bir faaliyet

İşletmeler tarafından hedef kitlelere ulaştırılmak istenen ürün, hizmet ve fikirlerin, mobil cihazlar ve bu cihazlar için üretilmiş uygulamalar kullanılarak iki yönlü bir süreçle aktarılması

Ürün ve servislerin müşterilerin mobil cihazlarının etkileşimli kullanımıyla pazarlanması


7.Soru

I-Her an güncellenebilme özelliğine sahip, iki yönlü iletişimi kullanarak, bireyselleştirilmiş bilgilerin bazı kişilerarası iletişim olanakları ile daha geniş kitlelere ulaşımını sağlayan bir iletişim aracı

II-Birçok bilgisayar sisteminin birbirine bağlı olduğu, world wide web (www) eşdeyişle dünya çapında yaygın olan ve sürekli büyüyen bir iletişim ağı

III-Yazı, resim, ses, film, animasyon gibi pek çok farklı yapıdaki verilere kompakt ve etkileşimli bir şekilde ulaşmamızı sağlayan çoklu hiper ortam sistemi

Verilen öncüllerden hangisi veya hangileri İnternet’i tanımlamaktadır?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II ve III


8.Soru

I-Bazı dükkanlardan sadece sabahları ve öğle araları alışveriş yapıyor ›İşyeri o civarda

II-Mağaza işlemini hızlı yapıyor ›Önceden seçimini yapmış

III-Hep aynı yöreye, yılın aynı günlerinde gidiyor ›Devremülk veya yazlığı var

Bir işyeri topladığı veriler üzerinde numaralı cümlelerdeki gibi çıkarımlar yapıyorsa, aşağıdakilerden hangisini uyguluyor demektir?


Veri toplama

Büyük veri

Bilgi yönetimi

Veri anlamlandırma

Veri görselleştirme


9.Soru

Hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan veya işleten gerçek veya tüzel kişiler aşağıdakilerden hangisidir?


İçerik Sağlayıcılar

Erişim Sağlayıcılar

Toplu Kullanım Sağlayıcılar

Mobil İnternet Sağlayıcılar

Yer Sağlayıcılar


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dinamik bir mobil pazarlama kampanyasını yaratmada hedef pazarın isteklerini önemseyerek değer sağlamak için olan seçeneklerden biri değildir?


Zamanında bilgi

Finansal teşvik

Üyelik bilgileri

Hayatı kolaylaştırma

Konuma özgü bilgiler


11.Soru

Dinamik bir mobil kampanya oluşturmak için izlenmesi gereken temel adım sayısı hangi seçenekte yer almaktadır?


Üç

Dört

Beş

Altı

Yedi


12.Soru

Geleneksel yöntemlerle işlenmesi mümkün olmayan büyüklükte veri kümesi aşağıdakilerden hangisidir?


Enformasyon

Büyük Veri

Veri

Veri Analizi

Veri Değerlendirme


13.Soru

Hangi seçenekte yer alan bilgi doğrudur?


Geleneksel yöntemlerle işlenmesi mümkün olmayan veri kümesine, büyük veri denilir.

Büyük veri sosyal medyanın bir uzantısıdır.

Dijitalleşme, sosyal mecralarla başlamıştır.

Günümüzde tüm şirketler büyük veriden anlamlı sonuçlar çıkarmaktadır.

Büyük veri denildiğinde ilkin Amazon, Google, Facebook gibi internet tabanlı şirketler akla gelmelidir.


14.Soru

''Bir gazetecinin kişisel instagram hesabından,  ücretsiz konakladığı bilgisini vermeden, söz konusu otele ilişkin hizmetin ne kadar konforlu olduğunu vurgulayan özendirici farklı hikaye, fotoğraf ve yorumlar paylaşması'', hangisi için örnektir?


Telif hakkı, marka ve patent hakkının ihlali

İçeriğin asıl kaynağının gösterilmemesi

Haber ve ticari enformasyonun sınırlarının belirsizleşmesi

Kişisel verilerin güvenliği

Haksız rekabet


15.Soru

Twitter kullanıcıların bir tatil köyündeki hizmete ilişkin kendi deneyimleriyle ilgili olumsuz açıklamalara, aynı mecradan ulaşmaya çalışan firma, sosyal mecradaki veriyi nasıl kullanmış olur?


Gerekli olan müşteri verilerini tamamlamak.

Fırsatları saptayıp teklifte bulunmak.

Şikayetleri yakalayıp onlara yanıt vermek.

Müşterinin duygusal durumuna göre teklif yapmak

Her bir mecrada müşterinin neden orada yer aldığını ve şirketin ne yapacağını bilmesi.


16.Soru

Hangisi Morgan Stanley'in 2004 yılında gerçekleştirdiği,  çeşitli araçların 50 milyon kullanıcıya ulaşma süresiyle ilgili araştırma sonuçları arasında yer alır?


Kitap için 4000 yıl

Gazete için 4300 yıl

Dergi için 4720 yıl

Tv için 13 yıl

İnternet için 4 yıl


17.Soru

Hangi seçenekte JetBlue markasının kampanyasının uygulandığı şehirlerden biri yer almaktadır?


İstanbul

Londra

Paris

Boston

Montreal


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi mobil pazarlama alanında uyulması gereken etik kurallardan biri değildir?


Her kesime eşit tarife uygulanmaması

İzinsiz elektronik ileti göndermemek

Telif ve patent haklarının ihlal edilmemesi

Kişisel verilerin gizliliğine önem vermek

Aldatıcı ürün reklamında bulunmamak


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi mobil pazarlamanın sağladığı avantajlardan biri değildir?


Birebir pazarlama anlayışına sahiptir

İzinli pazarlama yöntemini kullanır

Ölçülebilirdir

Düşük maliyete sahiptir

Tek taraflıdır


20.Soru

Bir kampanyanın başarısı, mobil web sitesinin tıklanması üzerinden değerlendiriliyorsa, hangi seçenekteki özelliğe dikkat edilmiştir yorumu yapılabilir?


Müşteri anlayışı

Kişiselleştirme

Yenilik

Yaratıcılık

Ölçülebilirlik