İnternet Ve Mobil Pazarlama Deneme Sınavı Sorusu #608370

Aşağıdakilerden hangisi mobil pazarlama alanında uyulması gereken etik kurallardan biri değildir?


Her kesime eşit tarife uygulanmaması

İzinsiz elektronik ileti göndermemek

Telif ve patent haklarının ihlal edilmemesi

Kişisel verilerin gizliliğine önem vermek

Aldatıcı ürün reklamında bulunmamak


Yanıt Açıklaması:

Ürünle ilgili olarak örnek verecek olursak ürünün veya hizmetin güvenli olması, tüketici haklarını gözetmesi, tüketicileri koruma kanununa uyması, ayıplı mal veya hizmet varsa yasalar kapsamındaki tüketici haklarına saygı gösterilmesi, alıcı veya tüketicinin cayma hakkını kullanmak istemesi durumunda bu hakka ve bu hakların kanunda belirtilen zaman asımı sürelerine saygı gösterilmesi.
Fiyatla ilgili olarak fiyat etiketi konusunda etik kurallara uyulması, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 54 ve 84. maddeleri uyarınca hazırlanan fiyat etiketi yönetmeliği gibi yasalarla belirlenen kurallara uyulması, satış fiyatının etikette gösterilmesi, satış fiyatlarının “Türk Lirası” veya “TL” simgesi seklinde yazılması ve her kesime eşit tarife ile uygulanması, fiyatın herkesçe anlaşılabilir şekilde sunulması, indirim yapıldıysa indirimli fiyatın önceki fiyattan daha düşük olması.
Dağıtım ile ilgili etik kurallara uyulması da bir başka örnek olabilir. Mobil pazarlama yaparken SPAM yani istenmeyen elektronik iletilerin dağıtımının yapılmaması, bu konuda gerekli izinlerin kullanıcıdan veya alıcıdan önceden alınmış olmasını öngören Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a ve bağlı yönetmeliklerine uygun hareket edilmesi.
Tutundurma ile ilgili etik kurallara uyulması, kişisel satış, halkla ilişkiler bakımından etik kurallara uyulması.
Uluslararası pazarlama ile ilgili etik kurallara uyulması, küresel rekabet kurallarına uyulması, hükümet engellemesi, rüşvet, gümrükten geçiş, fon transferi gibi konularda etik ve yasal çerçevede kalınması.
Pazarlama eğitim ve araştırmaları alanında etik kurallara uyulması, işletme etiği dersi verilmesi.
Reklam etiği kurallarına uyulması, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 61. maddesi ile düzenlenen ticari reklam kurallarına uyulması, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğine bağlı kalınması, hedef kitlenin ticari reklamda bilgilendirilirken Reklam Kurulunca belirlenen ilkelere, genel ahlâka, kamu düzenine, kişilik haklarına uygun, doğru ve dürüst davranmaları, aldatıcı, istismar edici, başka firmaların haklarını ihlal edici reklamlardan kaçınılmasıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum