İnternet Ve Mobil Pazarlama Deneme Sınavı Sorusu #607923

Bir tüketici sosyal bir mecrada yaşadığı en son olaydan ötürü üzgün olduğuna dair paylaşımlar yapıyor ve bu süreç içerisinde mobil pazarlama kampanyaları bu tüketiciye herhangi bir ürün önerisinde bulunmuyorsa, bu pazarlama şirketi sosyal mecra verilerini kullanmada hangi aşamayı uyguluyordur?


Şikâyetleri yakalayıp onlara yanıt vermek.

Her bir mecrada müşterinin neden yer aldığını ve şirketin orada ne yapacağını bilmesi.

Gerekli olan müşteri verilerini Facebook, Linkedin ve benzeri mecralar sayesinde tamamlamak.

Fırsatları saptayıp tekliflerde bulunmak.

Müşterinin duygusal durumuna göre teklif yapmak / yapmamak.


Yanıt Açıklaması:

Müşteriler, olumsuz ruh hâlindeyken, başka zaman kabul edecekleri teklifleri bile reddetme eğilimindedirler. Sosyal mecralarda pazarlama yapmanın bu aşamasında, müşterinin sosyal mecralarda yazdığı “öfkeliyim, kızgınım, vb..” gibi cümleler olduğunda teklif yapılmaz. Yazılımlar, teklif yapmadan önce müşterinin son girdilerini zaman özelliğini dikkate alarak gözden geçirir. Olumsuz cümlelerin yazılmasından sonra, belli bir zaman içinde öneri sunulmaz. Bu nedenle soruda sözü edilen pazarlama şirketi müşterinin duygusal durumuna göre teklif yapmak / yapmamak aşamasını kullanmaktadır.

Yorumlar
  • 0 Yorum