İnternet Ve Mobil Pazarlama Final 7. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Hangi seçenekte Lamd Rover'ın uyguladığı kampanya sonucunda meydana gelen durumlar arasında yer almaktadır?


Ürün satışı

Broşür isteği

Kar artışı

İşe başvuran sayısı artışı.

Maliyetlerin düşüşü.


2.Soru

McKinsey Global Enstitüsü'nün Büyük Veri(Big Data) Raporu'nda, büyük verinin değer arttıran kaç adet kullanım yolu açıklanmıştır?


Üç

Beş

Yirmi Üç

On iki

Kırk Altı


3.Soru

Bir tüketici sosyal bir mecrada yaşadığı en son olaydan ötürü üzgün olduğuna dair paylaşımlar yapıyor ve bu süreç içerisinde mobil pazarlama kampanyaları bu tüketiciye herhangi bir ürün önerisinde bulunmuyorsa, bu pazarlama şirketi sosyal mecra verilerini kullanmada hangi aşamayı uyguluyordur?


Şikâyetleri yakalayıp onlara yanıt vermek.

Her bir mecrada müşterinin neden yer aldığını ve şirketin orada ne yapacağını bilmesi.

Gerekli olan müşteri verilerini Facebook, Linkedin ve benzeri mecralar sayesinde tamamlamak.

Fırsatları saptayıp tekliflerde bulunmak.

Müşterinin duygusal durumuna göre teklif yapmak / yapmamak.


4.Soru

Hangi seçenekteki marka konum tabanlı kampanya uygulamıştır?


Dominos Pizza

Fandango

Ikea

Hershey's

North Face


5.Soru

I-Şikayetleri yakalayıp onlara yanıt vermek

II-Fırsatları saptayıp tekliflerde bulunmak

III-Müşterinin duygusal durumuna göre teklif yapmak / yapmamak

Yukarıda verilen öncüllerden hangisi veya hangileri sosyal mecra verilerini kullanma aşamalarındandır?


Yalnız I

Yalnız III

I ve II

II ve III

I, II ve III


6.Soru

I-Nefret söylemi

II-Özel hayatın gizliliğini ihlal

III-Tehdit

IV-Bilişim sistemine girme

Yukarıda verilenlerden hangileri sosyal medyada işlenebilen suçlardandır?


I ve II

II ve III

I, II ve III

II, III ve IV

I, II, III ve IV


7.Soru

Aşağıdakilerin hangisi sayesinde hakkımızda bilineceklerin sayısı artar?


Veri

Big Data

Bilgi

Veri Görselleştirme

Veri Anlamlandırma


8.Soru

 “………………... Kültür temel olarak büyük bilim ve akademik dünyadan doğmuştur. Bilginin güç olduğu düşüncesini takip eden bu kültür bilim ve bilginin toplumların ve dünyanın değişimine temel bir rol oynaması gerektiğine inanır.”  Boşluğu uygun olan seçenekle doldurun. 


Hacker kültürü

Mobil teknoloji kültürü

Tekno- Meritokratik kültür

Sanal cemaat kültürü

Girişimci kültür


9.Soru

Hangi seçenekte satışıyla elektronik ticaretin temellerinin atılmasına neden olan ürün/hizmet yer almaktadır?


Kitap

Uçak bileti

Otel rezervasyonu

İnternet paketi

Canlı çiçek


10.Soru

Türkiye’de ilk internet bağlantısı ne zaman gerçekleştirilmiştir?


Mayıs 1990’da

Mart 2001’de

Nisan 1993’de

Şubat 2003’te

Kasım 2010’da


11.Soru

Bir firmanın sosyal medya üzerinden yayınladığı bir reklamda etik bir ihlal durumunda sosyal medyada şirket aleyhine tüketiciler tarafından hashtag(#) ile başlatılan kampanyaya ne ad verilir?


Linç

Hakaret

Ayrımcılık

Tehdit

İftira


12.Soru

Ülkemizde internet kullanımının belirgin bir şekilde artmaya başladığı yıl hangisidir?


1997

1999

2000

2002

2005


13.Soru

Hangisi mobil pazarlamada kullanılan stratejilerden biri değildir?


İtme

Çekme

Etkileşim

Paylaşım

Bekleme


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bilişim çağının yarattığı yeni mesleklerden biridir?


Teknoloji Üst Yöneticisi

Veri Mühendisliği

Pazarlama Üst Yöneticisi

Bilgi Yönetimi Yöneticisi

Pazarlama Teknolojisti


15.Soru

Aşağıda verilen sitelerden hangisi hem içerik hem de yer sağlayıcı sıfatını almaktadır?


Facebook

Twitter

Gazete Siteleri

Ekşisözlük

Youtube


16.Soru

I. Evrenseldir.
II. Doğru ve yanlışın ne anlama geldiğiyle ilgilenir.
III. Felsefenin bir alt dalı denilebilir.
Yukarıdaki özellikler hangi terimi açıklamaktadır?


Etik

Ahlak

Kural

Yasa

Yasak


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri işletmelerin hedef kitlelerine ulaşma stratejilerini yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmelere paralel şekilde ve bunlara uygun pazarlama iletişimi yöntemlerini belirleyerek gerçekleştirmesinin gerekçelerindendir?

I-Pazarlama hedeflerini yerine getirmek

II-Müşterilerine ulaşmak

III-Diğer işletmelerden ayrışmak

IV-Maliyetlerini azaltmak 


I,II

II,III

I,II,III

II,III,IV

I,II,III,IV


18.Soru

I. C¸ok kanallı alış-veriş ortamı olma

II. Taşınabilir bir eğlence ortamı olma

III. Yazılı, sesli ve görüntülü iletişimi kapsayan multimedya iletişim kurma

IV. Yön bulma

V. O¨deme yapmayı sağlama

Yukarıdaki maddelerden hangileri mobil telefonların öneminin artmasının nedenlerindendir?


I, II, III, IV

I, II, III, V

I, II, IV, V

II, III, IV, V

I, II, III, IV, V


19.Soru

Mobil pazarlama “öncü” başlığı altında sınıflandırılmak istendiğinde aşağıdakilerden hangisi bu başlık altında sınıflandırmaya dâhil olmaz?


İtme

Kare Kod

Çekme

Etkileşim

Paylaşım


20.Soru

Reklam verenlerin 1000 gösterim alma maliyet sekline ne ad verilir?


Etkin Bin Gösterim Basına Maliyet

Dönüstürme

Bin Gösterim Basına Maliyet

Tıklama Basına Ödeme

Dönüsüm Basına Maliyet