İnternet Ve Mobil Pazarlama Deneme Sınavı Sorusu #607962

I. Evrenseldir.
II. Doğru ve yanlışın ne anlama geldiğiyle ilgilenir.
III. Felsefenin bir alt dalı denilebilir.
Yukarıdaki özellikler hangi terimi açıklamaktadır?


Etik

Ahlak

Kural

Yasa

Yasak


Yanıt Açıklaması:

Soruda sözü edilen terim ‘etik’tir. Çoğu zaman ahlak kavramı ile karıştırılır. Ahlâk kavramı iyi ve kötü davranışın toplumsal düzlemdeki görünümünü ifade eder. Etik ise daha çok ahlâk üzerinde düşünür, sorgular, tartışır, yargılar. Ahlâk, yöreseldir ve toplumdan topluma zamanla degişebilir. Etik ise evrenseldir ve evrensel olarak kabul gören, üzerinde tartışılan ve uzlaşılan kurallardır. Etik, ahlâk gibi neyin doğru neyin yanlış olduğuyla değil, doğru ve yanlışın ne anlama geldiğiyle ilgilenir. Etik, felsefenin bir alt dalıdır denilebilir. Etik kurallar, günümüzde daha çok mesleki alanlarda kabul edilmiş ilkeler bütünüdür. Sağlık etiği, basın meslek ilkeleri, iş etiği, kamu etiği, pazarlama etiği gibi geniş bir yelpazede, etik kuralların uygulama alanı bulduğunu ve kabul gördüğünü söylemek mümkündür.

Yorumlar
  • 0 Yorum