İnternet Ve Mobil Pazarlama Deneme Sınavı Sorusu #1183643

I. Kişilere cep telefonundan ulaşım ve kapılarında sağlanan bir dağıtım yoktur.

II. Perakandeciler (retail outlet), pazar alanıdır.

III. Kitlesel medyayı kullanmaktadır.

IV. Geniş gruplar, ortak demografik ve psikografik özellikleri paylaşan alıcılara kitlesel olarak satış yapılmaktadır.

V. Pazarlanan ürün tüm süreç boyunca kontrol edilebilmektedir.

Yukarıdaki maddelerden hangisi geleneksel pazarlamanın mobil pazarlamadan farklı olduğu özelliklerdendir?


I, II, III, IV

I, II, III, V

I, II, IV, V

II, III, IV, V

I, II, III, IV, V


Yanıt Açıklaması:

Geleneksel pazarlamanın mobil pazarlamadan farkı,

Geniş gruplar, ortak demografik ve psikografik özellikleri paylaşan alıcılara kitlesel olarak satış yapılmaktadır.

Kişilere cep telefonundan ulaşım ve kapılarında sağlanan bir dağıtım yoktur.

Perakandeciler (retail outlet), pazar alanıdır.

U¨rün dağıtım kanallarına girdiği anda kontrol kaybedilmektedir.

Kitlesel medyayı kullanmaktadır.

Daha az risk hissedilmektedir. U¨rünle doğrudan temas halindedir ve doğrudan yardım alınmaktadır.

Yorumlar
  • 0 Yorum