İnternet Ve Mobil Pazarlama Final 9. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I-Birebir pazarlama anlayışına sahiptir

II-İzinli pazarlama yöntemini kullanır

III-Ölçülebilir

IV-Yüksek maliyete sahiptir

Yukarıda verilenlerden hangileri mobil pazarlama faaliyetlerinin işletmelere sağladığı avantajlardandır?


I ve II

II ve III

III ve IV

II, III ve IV

I, II, III


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sosyal medyada işlenebilinen suçlardan biri değildir?


Hakaret

Tehdit

Adam yaralama

Özel hayatın gizliligini ihlal

İftira


3.Soru

Klein (2014:279) tarafından yapılan çalışmada aşağıdakilerden hangisi Mobil Pazarlama Sınıflandırması için belirlenen ve işin doğasını anlatan temel başlıktır?


Teknoloji Ağ Altyapısı

Araçlar

Retail Outlet

Öncü

Kitlesel Medya


4.Soru

I-Yolda bir sorunla karşılaşıp arıza yapan aracın nerede, hangi koşullarda olduğunu tespit etmek

II-Olası bir kesintinin neden, ne zaman ve nerede olacağını tahmin etmek

III-Hava durumu koşullarına göre hangi müşterilerin nerede nasıl bir tüketim davranışı içerisinde olacağını belirlemek

IV-Sağlık taramasında çıkan sonuçların daha önce benzer sonuçları alan kişilerin sonuçlarından bağımsız olarak karşılaştırmak

Yukarıda verilen numaralı durumlardan hangileri büyük verinin kullanıldığı lokasyon bazlı hizmetlere örnektir?


I ve II

II ve IV

I, II ve IV

II, III ve IV

I, II, III


5.Soru

Yazı, resim, ses, film vb. pek çok farklı veriye ulaşmamızı sağlayan çoklu hiper ortam sisteminin kısaltması aşağıdakilerden hangisidir?


WWW

TCP/IP

GPS

GPRS

WAP


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde mobil pazarlama sınıflandırması doğru olarak verilmektedir?


İtme (Push), Çekme (Pull),

Etkileşim (Interactivity)

İtme (Push), Çekme (Pull), Paylaşım (Share).

İtme (Push), Çekme (Pull), Etkileşim ve Paylaşım (Share).

Paylaşım ( Share), Çekme (Pull), İtme (Push)


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde veri doğru olarak tanımlanmaktadır?


Eğitim veya tecrübe ile elde edilen becerilerin kullanılmasını sağlayan birikimdir.

Bir ham gerçek ya da bilgi parçacığına verilen addır.

Kurumun bilgileri toplaması, saklaması, geliştirmesi, anlamlandırması, doğru kişilerle paylaşması ve kurumsal amaçlar doğrultusunda kullanılmasını sağlamasıdır.

Geleneksel yöntemlerle işlenmesi mümkün olmayan büyüklükte veri kümesi için kullanılan genel bir deyimdir.

Verilerin müşteri davranışlarını anlayacak şekilde yorumlanmasına denir.


8.Soru

Bir müşterinin hangi coğrafi adreste bulunduğunun tespit edilerek, ona özel uyarıları, promosyonların gönderilmesi aşağıdaki mobil pazarlama kampanyalarından hangisine örnektir?


E-posta pazarlama

Konum tabanlı pazarlama

Geleneksel pazarlama

Sosyal sorumluluk pazarlaması

Yakınlık pazarlaması


9.Soru

Bilgilerin kurumsal anlamda işlenmesi sürecine ne ad verilir?


Veri yönetimi

Bilgi analizi

Bilgi yönetimi

Faktör analizi

Büyük veri


10.Soru

I. Kısa Mesaj Servisi - MMS II. Kablosuz Uygulama Protokolü - WAP III. Yakın Saha İletişimleri - NFC IV. Küresel Konum Belirleme Sistemi -GPS V. Kablosuz Bağlantı - Wi-Fi Yukarıda mobil pazarlamaya ilişkin temel kavramlardan hangisinin kısaltması yanlış olarak verilmiştir?


I

II

III

IV

V


11.Soru

Türkiye'de ilk internet bağlantısı ODTÜ'den sonra hangisinde gerçekleştirilmiştir?


Boğaziçi Üniversitesi

İTÜ

Bilkent Üniversitesi

Ege Üniversitesi

Hacettepe Üniversitesi


12.Soru

Yoğun çalışan bir annenin market içerisinde olduğunda akşam yemeği için menü seçeneklerine ya da çocuğunun okulda yemesi için bir sağlıklı atıştırmalıklar listesine ihtiyacı vardır. Bu durum baz alınarak ortaya konulacak olan bir mobil kampanyanın hangi özellik odaklı olması gerekmektedir?


Konuma özgü bilgiler

Finansal teşvik

Hayatı kolaylaştırma

Eğlence

Bağlantı


13.Soru

I. Kişilere cep telefonundan ulaşım ve kapılarında sağlanan bir dağıtım yoktur.

II. Perakandeciler (retail outlet), pazar alanıdır.

III. Kitlesel medyayı kullanmaktadır.

IV. Geniş gruplar, ortak demografik ve psikografik özellikleri paylaşan alıcılara kitlesel olarak satış yapılmaktadır.

V. Pazarlanan ürün tüm süreç boyunca kontrol edilebilmektedir.

Yukarıdaki maddelerden hangisi geleneksel pazarlamanın mobil pazarlamadan farklı olduğu özelliklerdendir?


I, II, III, IV

I, II, III, V

I, II, IV, V

II, III, IV, V

I, II, III, IV, V


14.Soru

Bilginin açık ve etkin kullanımı için istatistiksel tablolar, grafikler, konu ağları veya çeşitli şekiller ile ifade edilmesini aşağıdakilerden hangisini tanımlanmaktadır?


Büyük Veri

Veri

Veri Görselleştirme

Sosyal Mecra

Hızlı Veri


15.Soru

I-Bir mobil telefon ile yürütülen veya kolaylaştırılan herhangi bir finansal değişim ya da etkileşimdir.

II-Elektronik bir aygıt yardımıyla bilgisayar aracılı ağlara mobil erişim kullanılarak başlatılan ve/veya tamamlanan malların ve hizmetlerin kullanım hakkının ya da sahipliğinin transferini içeren herhangi bir işlemdir.

III-Malları, hizmetleri ve fikirleri tanıtmak için mobil iletişim tekniklerini kullanan, her zaman ve her yerde etkileşim, konum ve durum bağımlılığı ile birlikte hedefli tüketiciye yönelik hitap ve kampanyanın etkinliğinin doğal ölçümünü sağlayan pazarlama iletişimin yeni bir şekli

Yukarıdaki tanımlamalardan hangisi veya hangileri mobil ticaretin tanımıdır?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II ve III


16.Soru

“Başarılı bir ……… kampanyası ölçülebilirlik, müşteri anlayışı ve yenilik özellikleri ile müşterilerine unutulmaz bir deneyim sunar.” Boşluğa gelebilecek kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Mobil arama

Mobil ödeme

Mobil pazarlama

Mobil Web

Mobil analiz


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi internetin Türkiye’deki gelişim süreciyle ilgili yanlış bir ifadedir?


İlk bağlantı Nisan 1993’de ODTÜ’den gerçekleştirilmiştir.

Ardından sırayla, Boğaziçi Üniversitesi (1995 Ekim), Bilkent Üniversitesi (1995 Kasım) ve İTÜ (1996 Şubat) bağlantıları gerçekleşmiştir.

Türktelekom’un 1995’de ihale yoluyla açtığı konsorsiyumun oluşturduğu Turnet 1996 yılı Ağustos ayında çalışmaya başlamıştır.

1996 Haziranında TÜBİTAK bünyesinde Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) adıyla yeni bir merkez kurulmuştur.

2000’lerin başında; ticari kullanıcılar TTNet omurgası üzerinden; akademik kuruluşlar ve ilgili birimler de Ulaknet omurgası üzerinden İnternet erişimine sahiptir.


18.Soru

Bir iş adamı ortağı ile yaptığı bir görüşmede oldukça heveslenerek bir Foursquare kampanyası başlatmıştır. Ancak bu kampanya bekledikleri ilgiyi görmemiş ve kampanya başarılı olamamıştır. Buna göre iş adamı başarılı bir mobil pazarlama kampanyasının sahip olması gereken hangi özelliği göz ardı etmiştir?


Müşteri anlayışı

Ölçülebilirlik

Yenilik

Zamanında bilgi

Bağlantı


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi BTK verileri açısından Türkiye’deki mobil pazarın genel istatistiki durumuna göre Türkiye’de nüfusun yaklaşık yüzde kaçına karşılık gelen mobil abone bulunmaktadır?


% 72,7

%85,7

% 91,7

% 92,7

% 81,7


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri Mobil pazarlama faaliyetlerinin sahip olduğu avantajlardandır?

I-İzinli pazarlama yöntemini kullanır

II-Ölçülebilir

III-Yüksek maliyete sahiptir

IV-Tek veya çift taraflı olabilir


I,II

II,III

I,III,IV

I,II,III

I,II,IV