İnternet Ve Mobil Pazarlama Deneme Sınavı Sorusu #1183798

Aşağıdakilerden hangisi BTK verileri açısından Türkiye’deki mobil pazarın genel istatistiki durumuna göre Türkiye’de nüfusun yaklaşık yüzde kaçına karşılık gelen mobil abone bulunmaktadır?


% 72,7

%85,7

% 91,7

% 92,7

% 81,7


Yanıt Açıklaması:

BTK verileri açısından Türkiye’deki mobil pazarın genel istatistiki durumu şu şekildedir: Mart 2015 itibarıyla Türkiye’de nüfusun yaklaşık % 92,7’si oranına karşılık gelen toplam 72.040.764 mobil abone bulunmaktadır. Doğal olarak 0-9 yaş arası nüfus hariç tutuldu- ğunda mobil penetrasyon oranı % 100’ün üzerine çıkmaktadır. 2014 yılı birinci çeyrekte 51 milyon olan 3G abone sayısı 2015 yılı birinci çeyrekte 59.422.663’e ulaşırken; 3G hizmetiyle birlikte mobil bilgisayardan ve cepten İnternet hizmeti alan mobil genişbant abone sayısı da 33.934.862’ye yükselmiştir. 2015 yılı birinci çeyrekte toplam mobil İnternet kullanım miktarı ise 107.970 TByte olarak gerçekleşmiştir.

Yorumlar
  • 0 Yorum