İnternet Ve Mobil Pazarlama Deneme Sınavı Sorusu #604989

I-Bir mobil telefon ile yürütülen veya kolaylaştırılan herhangi bir finansal değişim ya da etkileşimdir.

II-Elektronik bir aygıt yardımıyla bilgisayar aracılı ağlara mobil erişim kullanılarak başlatılan ve/veya tamamlanan malların ve hizmetlerin kullanım hakkının ya da sahipliğinin transferini içeren herhangi bir işlemdir.

III-Malları, hizmetleri ve fikirleri tanıtmak için mobil iletişim tekniklerini kullanan, her zaman ve her yerde etkileşim, konum ve durum bağımlılığı ile birlikte hedefli tüketiciye yönelik hitap ve kampanyanın etkinliğinin doğal ölçümünü sağlayan pazarlama iletişimin yeni bir şekli

Yukarıdaki tanımlamalardan hangisi veya hangileri mobil ticaretin tanımıdır?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II ve III


Yanıt Açıklaması:

I ve II numaralı cümleler ‘mobil ticaret’e ait birer tanımlama iken III numaralı cümle ‘mobil pazarlama’nın tanımıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum