İnternet Ve Mobil Pazarlama Deneme Sınavı Sorusu #606749

I-Birebir pazarlama anlayışına sahiptir

II-İzinli pazarlama yöntemini kullanır

III-Ölçülebilir

IV-Yüksek maliyete sahiptir

Yukarıda verilenlerden hangileri mobil pazarlama faaliyetlerinin işletmelere sağladığı avantajlardandır?


I ve II

II ve III

III ve IV

II, III ve IV

I, II, III


Yanıt Açıklaması:

Mobil pazarlama faaliyetinin işletmelere sağladığı avantajlar şu şekilde sıralanabilir.

-Birebir pazarlama anlayışına sahiptir.

-İzinli pazarlama yöntemini kullanır.

-Ölçülebilir.

-Düşük maliyete sahiptir. (yüksek maliyet geleneksel pazarlamada mevcuttur)

-Markaya yönelik yüksek oranda farkındalık yaratır.

-Tek veya çift taraflı olabilir.

-Hızlıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum