İnternet Ve Mobil Pazarlama Deneme Sınavı Sorusu #607556

Klein (2014:279) tarafından yapılan çalışmada aşağıdakilerden hangisi Mobil Pazarlama Sınıflandırması için belirlenen ve işin doğasını anlatan temel başlıktır?


Teknoloji Ağ Altyapısı

Araçlar

Retail Outlet

Öncü

Kitlesel Medya


Yanıt Açıklaması:

Klein, (2014:279) yaptığı çalışmada Mobil Pazarlama Sınıflandırması için üç temel başlık belirlemiştir. Bunlar: Mobil Pazarlamayı destekleyen teknoloji ‘ağ altyapısı’, Mobil Pazarlamada ‘araç’ olarak kullanılan yazılım ve Mobil Pazarlamanın başlatılmasında ‘öncü’ tarafın kimin olduğudur. Son baslık ise ‘öncü’ taraf ile ilgili olan maddedir. Aslında ‘öncü’ başlığı, mobil pazarlama olgusunun doğasını anlatan önemli bir unsurdur. Burada kastedilen temel olgu ‘interaktif ’ eşdeyişle ‘etkileşimli’ süreçte kimin önce olduğu ile ilgilidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum