İslam Ahlak Esasları Deneme Sınavı Sorusu #1079606

Aşağıdakilerden hangisi insanın istemesinin mühim bir unsuru olan bir fiili tercih etmede etkin olan kavramdır?


Kader

Saik

Sebep

Gaye

Mütemmim cüz


Yanıt Açıklaması:

O halde bir fiili tercih etmede etkin olan “saik” de, insanın istemesinin mühim bir unsurudur.

Yorumlar
  • 0 Yorum