İslam Ahlak Esasları Deneme Sınavı Sorusu #1108354

Mutluluk bilgisinde hangi ilişki öne çıkmaktadır?


Mutluluk - cesaret

Cömertlik - erdem

Cesaret - cömertlik

Cesaret - erdem

Mutluluk - erdem


Yanıt Açıklaması:

Mutluluk Bilgisi’nde mutluluk-erdem ve bilgi ilişkisi öne çıkmaktadır. Kaşgarlı Mahmûd’un Divanü Lugâti’t-Türk, isimli eseri de Yusuf Has Hâcib’le mutabıktır. Doğru cevap E'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum