İslam Ahlak Esasları Deneme Sınavı Sorusu #428777

İslam ahlâk literatüründe insanın hangi fiili yapacağına ve neyi tercih edeceğine kendisinin karar verebilmesi imkânına ne ad verilir? 


Niyet 
İrade Hürriyeti 
Kader 
Kaza 
Saik 

Yanıt Açıklaması: İnsanın hür olması, irade özgürlüğü olarak ifade edilir. İrade özgürlüğü, genel olarak, insanın hangi fiili yapacağına ve neyi tercih edeceğine kendisinin karar verebilmesi imkânı olarak tanımlanabilir. İnsan, diğer canlılardan farklı olarak, neyi yapıp neyi yapmayacağına kendisi karar verebilir; bu imkân insanın insan olmasının ön şartıdır.
Yorumlar
  • 0 Yorum