İslam Ahlak Esasları Deneme Sınavı Sorusu #428795

İslâm ahlâkında adalet ve tevhid arasında derin bir bağlantı kuran kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?


Molla Sadra
İbn Miskeveyh
İbn Sina
Gazali
Kınalızade Ali Çelebi

Yanıt Açıklaması: Adalet, bütün aşırılıkların ortası ve genel olarak rezîlet demek olan aşırılıklardan kurtulmayı sağlayan bir erdem olduğu için bütün erdemlerin en tam olanı ve adeta ortak olanıdır. İslâm Ahlâkçılarından İbn Miskeveyh bunun için olmalı ki, “adalet” ve “vahdet” kavramı arasındaki derin bağlantıya işaret etmektedir. Çünkü varlıkta birlik yetkinliği ve tamlığı dolayısıyla erdemi; çokluk, başkalık ve kargaşa ise istikrarsızlık, eksiklik, dolayısıyla rezileti gösterir.
Yorumlar
  • 0 Yorum