İslam Ahlak Esasları Deneme Sınavı Sorusu #578687

İslâm dininin tebliğ edilmesi ile ortaya çıkmış olan ve bu dinin mütemmim cüzü/tamamlayıcı parçası olan davranış düzenine ne ad verilir?


İslâm ahlâkı

İslam tefekkürü

İslam felsefesi

İslam doktrini

İslam ülküsü


Yanıt Açıklaması:

İslâm ahlâkı, İslâm dininin tebliğ edilmesi ile ortaya çıkmış olan ve bu dinin mütemmim cüzü/tamamlayıcı parçası olan davranış düzenidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum