İslam Ahlak Esasları Deneme Sınavı Sorusu #1262941

"el ahlak ve's-siyer fi mudavati'n-nufus" adlı eser kime aittir?


Kinalızade Ali

Nasiruddin et-Tusi

İbn Hazm

Farabi

İbn Sina


Yanıt Açıklaması:

söz konusu Ahlak kitabı İbn Hazm'a aittir.

Yorumlar
  • 0 Yorum