İslam Ahlak Esasları Deneme Sınavı Sorusu #619365

Müslümanın davranış düzenine esas teşkil eden davranışların tabi olduğu kurallar aşağıdaki kaynakların hangisinde yer almaz?


Kuran

Hadis Kitapları

Sahabe Hayatları

Peygamber hakkındaki rivayetler

Arap şiirleri


Yanıt Açıklaması:

İslâm ahlâkı denildiğinde, müslümanın davranış düzenine esas teşkil eden veya davranırken tabi olduğu kurallar kastedilmekte; bu kurallar ise öncelikle Kur’an-ı Kerim olmak üzere, Hadis kitaplarında derlenmiş olan Hz. Peygamber’den ve Hz. Peygamber hakkındaki rivayetlerde bulunmaktadır. Bunlara ek olarak daha sonra yaşamış olan sahabe, tabiin, tebeü’t-tabi’in yanında İslâm tarihinde toplum nezdinde kabul görmüş önemli âlim ve zahidlerin hayatları, önemli devlet adamlarının iyi olarak kabul edilen fiilleri de, özellikle çocukların ahlâki eğitimi söz konusu olduğunda, müracaat edilen kaynaklar arasındadır. Bu yönden muhtelif
menakıb kitaplarının da ahlâk literatüründen sayılması gerekmektedir. Doğru cevap E'dir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum