İslam Ahlak Esasları Deneme Sınavı Sorusu #627978

Ahlâk ilmi ve felsefesinin konusu aşağıdakilerden hangisidir?


Peygamberlerin söylemleri

İnsan fiilleri

Peygamber hayatları

Sahabe hayatları

Vacip davranışlar


Yanıt Açıklaması:

Ahlâk, insanın davranış düzenidir; Ahlâk ilmi ve felsefesi ise iyi ve kötü olması cihetinden insan fiillerini kendisine konu edinir. Buna göre insan, fiil (davranış) ve iyi-kötü, tanımı gereği ahlâk ilminin ve ahlâk felsefesinin temel konularını/meselelerini teşkil eder. İnsanın ne olduğu ile ilgili soru, yani insan kavramı, fiilin mahiyeti ve insan ile irtibatı da, ahlâki fiil kavramını tahlil ederek belirlenmektedir. Doğru cevap B'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum