İslam Ahlak Esasları Deneme Sınavı Sorusu #630670

“Utanma” ile “çekinme”, zaman zaman birbirine karıştırılır. Utanma bir fazilet iken, çekingenlik genel olarak makbul görülmeyen psikolojik bir haldir. Aşağıdakilerden hangisi "Utanma" ile ilişkilendirilecek bir durumdur?


Kul hakkı yemek

Yeni girilen bir ortamda kendini ifade edememek

Bir öğrencinin derse katılamaması

Bildiğini Söyleyememek 

Sosyal çevre edinememesi


Yanıt Açıklaması:

“Utanma” ile “çekinme”, zaman zaman birbirine karıştırılır. Utanma bir fazilet iken, çekingenlik genel olarak makbul görülmeyen psikolojik bir haldir. Birisinin “utanmaz” olması, ahlaki kurallar ve faziletler konusunda yeterince hassas olmadığını ifade ederken, “çekingenlik” yapılması ahlaken uygun, hatta arzu edilen şeyleri yapma konusunda ortaya çıkan bir zaafı işaret eder. Doğru cevap A'dır.

Yorumlar
  • 0 Yorum