İslam Ahlak Esasları Deneme Sınavı Sorusu #1079286

Aşağıdakilerden hangisi Mutezilenin ahlak teorisine göre büyük günah işleyenlerin karşılaşacağı sonuçtur?


Cehenneme gitmek

Cennete gitmek

Kafir sayılmak

Müslümanlıktan çıkmak

Araf'ta kalmak


Yanıt Açıklaması:

Büyük günah işleyenler ne
Müslüman ne de kâfir sayılırlar, bu ikisi arasında bir konumdadırlar. Bunun için ahirette ne cennet ne de cehenneme giderler; bu ikisinin arasında A’raf denilen yerde tutulurlar.

Yorumlar
  • 0 Yorum