İslam Ahlak Esasları Deneme Sınavı Sorusu #1093677

"Kur’a^n’ın anlam bütünlüğünde iman (inanç-varlık) kavramı, ‘__________, ve _____________ kavramları birbirine bağlıdır." Boşluklara gelmesi gereken ifadeler hangileridir?


ibadet / salih amel

fazilet / vicdan

adalet / fazilet

iffet / bilgelik

ilm / salih amel


Yanıt Açıklaması:

İsla^m düşüncesi dindarlık ile ahlak arasındaki irtibatı keşfederken, varlık- bilgi-değer düzlemlerinde son derece tutarlı ve dayanıklı algılama biçimi ortaya koymuştur. Bir başka ifadeyle Kur’a^n’ın anlam bütünlüğünde iman (inanç-varlık) kavramı, ‘ilm (bilgi), ve salih amel (ahla^k-eylem) kavramları öylesine birbirine bağlıdır ki, bunlar birbirini hem besleyen hem de gerektiren boyutlardır. O¨yle ki bu düşünce modunda bilgi (‘ilm), hikmet, adalet ve hakikati içinde barındıran, çok katmanlı bir kavramdır. Bu çerçevede adaletin bilgi ile ilişkisi şu şekilde ifade edilebilir: İnsanın yaratıklar aleminde doğru ve bu yüzden uygun yerini ve yaratıcısı ile olan doğru irtibatını bilmesi adalettir. Adalet, insanın ka^inattaki konumu ile ilgili bilgisinden kopuk değildir. Doğru cevap E'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum