İslam Ahlak Esasları Deneme Sınavı Sorusu #1091443

İnsanın halife olmasının en önemli ön şartı nedir?


Ahlaki bir varlık olması

Aklını kullanabilmesi

Eşref-i mahlukat olması

Ahlaki otonomiye sahip olması

Sahip olduğu irade ve ihtiyar


Yanıt Açıklaması:

İnsanın halife olmasının en önemli ön şartı, insandaki irade ve ihtiyardır. Cenab-ı Hakk mutlak anlamı ile irade sahibidir; O’nun iradesine külli^ veya mutlak irade denir. Buna karşılık insanın iradesi mutlak değildir; insan sürekli verili şartlarda ve alternatifler arasından tercih imkanına sahiptir ki, bu onun iradesinin mutlak olmadığını, sahip olduğu imkanlarla sınırlı olduğunu göstermektedir. Doğru cevap E'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum