İslam Ahlak Esasları Deneme Sınavı Sorusu #1260679

“Allah'a ve a^hiret gününe i^ma^n edip inanan kişi, komşusuna eza^ etmesin ve Allah'a, ahi^ret gününe i^ma^n eden her kişi misa^firlerine ikram etsin ve Allah'a, a^hiret gününe i^ma^n eden her kişi hayır söylesin, ya^hut sussun.” sözünden hangisi çıkartılamaz?


Komşusuna eza etme

misafirine ikram et

susmak her durumda iyidir.

komşuya eza etmek mümine yakışmaz

konuştuğunda hayır söyle 


Yanıt Açıklaması:

bu hadisten susmak her durumda iyidir, sonucu çıkartılamaz.

Yorumlar
  • 0 Yorum